Застосування кластерного аналізу до визначення зон рівномірних переміщень протизсувних споруд

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Хайлак, А. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі наведено результати експериментальних досліджень горизонтальних переміщень протизсувних споруд. На прикладі результатів геодезичного моніторингу за переміщеннями протизсувної споруди досліджено ефективність застосування кластерного аналізу для визначення зон рівномірних переміщень. Викладено основи кластерного аналізу та алгоритм кластеризації. Наведено основні, найбільш ефективні методи кластеризації. Досліджено різні методи кластеризації за матеріалами геодезичного моніторингу підпірної стінки у м. Києві. В рамках кожного методу перевірено ефективність застосування різних методів визначення відстаней або мір схожості об'єктів. Для якісного аналізу до кожного з критеріїв в межах різних методів кластеризаці побудовано дендрограми. В результаті аналізу для розгляданого об’єкта найбільш ефективними методами кластеризації визначено метод зв’язку віддалених точок та метод центроїдного зв’язку. Виявлено, що для кожного з цих методів результати кластеризації за різними мірами схожості є практично однаковими
Опис
Ключові слова
зсув, кластерний аналіз, методи кластеризації, міра схожості, горизонтальні переміщення, дендрограма
Бібліографічний опис
Хайлак А. М. Застосування кластерного аналізу до визначення зон рівномірних переміщень протизсувних споруд / А. М. Хайлак // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 55-67. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання