Теоретико-методологічні аспекти стратегічного кадрового менеджменту та кадрової стратегії підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Вибираючи певну стратегію та політику менеджменту персоналу, роботодавець має враховувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають також і на зміст програм і заходів з кадрової роботи. Кадрова стратегія має враховувати необхідність безумовного виконання передбачених Конституцією прав і обов’язків громадян у сфері праці, дотримання роботодавцями та кожним працівником положень законів про працю, типових правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, які регулюють соціально-трудові відносини.
Опис
Ключові слова
кафедра економічних наук, менеджменту персоналу, кадрова стратегія, стратегічне управління
Бібліографічний опис
Якимчук I. M. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного кадрового менеджменту та кадрової стратегії підприємства / І. М. Якимчук, О. Є. Демочані, Є. О. Комарова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 261- 263.