Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області)

Ескіз

Дата

2014

Автори

Токаренко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті розглянуто питання впливу регіонального підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів, а також заходи щодо захисту полігонів від дії вод і методи удосконалення моніторингу із застосуванням ГІС та дистанційного зондуван-ня Землі (ДЗЗ). Розраховані потенційні обсяги формування стічних вод фільтратних розчи-нів у межах площ полігонів ТПВ Херсонської області та розглянуто захисні заходи щодо зниження екологічного ризику полігонів ТПВ.

Опис

Ключові слова

підтоплення земель, тверді побутові відходи, забруднення вод, контроль якості підземних вод, моніторинг полігонів тпв

Бібліографічний опис

Токаренко О. В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) / О. В. Токаренко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ : КНУБА, ІТГІП, 2014. – Вип. 16. – С. 40 - 48. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced