Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Автори
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Шкриль, О. О.
Мицюк, С. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання про створення методики скінченоелементного визначення граничного ресурсу тіл з тріщинами, що визначається моментом досягнення тріщиною розмірів, сувимірних із характерними розмірами тіла та початком лавиноподібного зростання тріщини. Проведено розробку і дослідження ефективності алгоритмів, що грунтуються на екстраполяції розв’язку задачі, отриманого на попередніх кроках на наступні кроки за різними параметрами напружено-деформованого стану.
Опис
Ключові слова
тріщини, граничний ресурс, навантаження, КІН, НМСЕ, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу / О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. О. Шкриль, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2007. – Вип. 81. – С. 57 – 83. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання