Вип. 81

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки
  (КНУБА, 2007) Баженов, В. А.; Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Андрієвський, В. П.
  Досліджено вплив температурного навантаження на основний та додатковий ресурс лопатки газотурбінної установки, а також проілюстровано ефективність алгоритму з екстраполяцією переміщень при розв’язанні нелінійних задач на основі напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ).
 • Документ
  Радіальні пружноелектричні нестаціонарні коливання п’єзокерамічної порожнистої кулі
  (КНУБА, 2007) Шульга, М. О.; Григор’єв, С. А.
  Дана робота присвячена побудові чисельного методу розв’язання та аналізу радіальних нестаціонарних коливань порожнистої п’єзокерамічної поляризованої по товщині кулі при електричних та механічних динамічних збуреннях.
 • Документ
  Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах лінійних стаціонарних коливань просторових тіл
  (КНУБА, 2007) Баженов, В. А.; Солодей, І. І.; Приходько, А. Ю.
  Розроблена та апробована ефективна методика аналізу лінійних стаціонарних коливань неоднорідних просторових тіл, що знаходяться під дією періодичних або рухомих навантажень на основі напіваналітичного методу скінченних елементів . Проведено дослідження збіжності та вірогідності розв’язків у порівнянні з відомими аналітичними підходами.
 • Документ
  Перебудова фронтів розривних хвиль в неоднорідних трансверсально–ізотропних пружних середовищах
  (КНУБА, 2007) Іванченко, Г. М.; Ващіліна, О. В.; Заєць, Ю. О.
  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів неоднорідності.
 • Документ
  Методика розв’язання задачі про гармонічні коливання масивів з тріщинами
  (КНУБА, 2007) Ворона, Ю. В.; Геращенко, О. В.
  Пропонується методика дослідження коливань пружних масивних елементів конструкцій, послаблених тріщинами. Отримане граничне інтегральне представлення для напружень, до складу якого входять сингулярний і гіперсингулярний інтеграли. За допомогою інтегрування частинами проведена регуляризація другого з інтегралів, після чого вказане представлення може використовуватись в якості граничного сингулярного інтегрального рівняння. Розв’язана тестова задача про статичне навантаження масиву з круговою тріщиною.
 • Документ
  Скінчено-автоматне моделювання вимушених коливань недисипативних стержневих систем
  (КНУБА, 2007) Распопов, О. С.
  Запропоновано універсальний аналітичний підхід, який дозволяє за допомогою скінчених автоматів моделювати вимушені просторові коливання континуальних недисипативних стержневих систем під дією періодичних зовнішніх сил.
 • Документ
  Частоти пропускання і граничні просторові форми об’ємних хвиль зсуву в двокомпонентних шаруватих композитах з міжфазними недосконалостями
  (КНУБА, 2007) Шульга, Н. Д.
  Продовжено дослідження про зони пропускання і просторові форми коливань на їх границях для хвиль зсуву в ортотропних двокомпонентних шаруватих композитах з міжфазними недосконалостями.
 • Документ
  Врахування стану ґрунтів при визначенні напружень в основі фундаментів
  (КНУБА, 2007) Цимбал, С. Й.; Богославець, Н. М.; Шейхназарі, Х. Р.
  Наведено аналітичне вирішення щодо визначення характеру розподілу напружень в основі фундаментів з урахуванням стану ґрунтів. Отримані результати розподілу напружень в основі стовпчастих фундаментів порівнюються з напруженнями визначеними для ізотропного середовища.
 • Документ
  Чисельна оптимізація параметрів віброударної системи при моделюванні удару силою контактної взаємодії
  (КНУБА, 2007) Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.; Лук‘янченко, О. О.
  Виконана чисельна оптимізація параметрів віброударної системи з використанням методу проекції градієнта з корекцією нев'язки в обмеженнях. Приділено увагу питанню впливу параметрів, які характеризують зону контакту тіл, що співударяються, на характеристики коливального руху системи.
 • Документ
  Вплив комбінованих граничних умов на стійкість пологих оболонок обертання
  (КНУБА, 2007) Кривенко, О. П.
  Вивчається вплив на втрату стійкості осесиметричної сферичної панелі умов комбінованого закріплення контуру. Розглядається часткова заміна по контуру панелі жорсткого затиснення на шарнірне опирання.
 • Документ
  Алгоритм розв’язання задач про моделювання росту тріщини при визначенні граничного ресурсу
  (КНУБА, 2007) Гуляр, О. І.; Пискунов, С. О.; Шкриль, О. О.; Мицюк, С. В.
  Розглянуто питання про створення методики скінченоелементного визначення граничного ресурсу тіл з тріщинами, що визначається моментом досягнення тріщиною розмірів, сувимірних із характерними розмірами тіла та початком лавиноподібного зростання тріщини. Проведено розробку і дослідження ефективності алгоритмів, що грунтуються на екстраполяції розв’язку задачі, отриманого на попередніх кроках на наступні кроки за різними параметрами напружено-деформованого стану.
 • Документ
  Динаміка повздовжніх коливань тонкої циліндричної оболонки
  (КНУБА, 2007) Гайдайчук, В. В.; Киричук, О. А.; Палій, О. М.
  Досліджено динаміку тонкостінних конструкцій, зокрема визначення поведінки тонких оболонок при дії реальних динамічних навантажень, перш за все, знання їх динамічних характеристик, а саме спектра власних частот і відповідні їм форми коливань.
 • Документ
  Про один алгоритм розрахунку вісесиметричних коливань круглої пластини
  (КНУБА, 2007) Чибіряков, В. К.; Жупаненко, І. В.
  Пропонується алгоритм для розрахунку тонкої круглої пластини на динамічні впливи, в основу якого покладено методику динамічного розрахунку стержневих систем. Алгоритм базується на розрахунковій моделі, що є континуальною за жорсткісними властивостями та дискретною за інерційними.
 • Документ
  Дослідження динамічної стійкості плоскої форми згину пружних систем при комбінованому резонансі
  (КНУБА, 2007) Гоцуляк, Є. О.; Дехтярюк, Є. С.; Лук’янченко, О. О.; Пошивач, Д. В.
  На основі чисельної методики побудовані редуковані дискретні моделі. Досліджена стійкість динамічних станів пружних систем при параметричному навантаженні. Визначенні області нестійкості плоскої форми згину двотаврової балки та плоскої ферми при комбінованому резонансі.