Децентралізація в Україні: реформа чи профанація?

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
У більшості розвинених країн Європейського Союзу найголовніше завдання влади полягає у задоволенні проблем інститутів громадянського суспільства за допомогою місцевого самоврядування. Саме таке явище як децентралізація допомагає вирішити задоволення таких потреб, тому що дефініцію децентралізації тлумачать як передачу повного права приймати рішення органам та громадам, котрі не підпорядковані центральним органам влади і яких обирають зацікавлені громадяни.
Опис
Ключові слова
децентралізація в Україні, демократичні цінності
Бібліографічний опис
Лютіков О. Ю. Децентралізація в Україні: реформа чи профанація? / О. Ю. Лютіков // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 236 - 239. - Бібліогр. : 4 назви.