Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт

Ескіз

Дата

2020-02

Автори

Гусарова, Лариса
Кіщенко, Тетяна
Косовський, Євгеній

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуті особливості методу калькулювання змінних витрат у контексті можливості його використання при розрахунках вартості окремих видів будівельних робіт. Зазначається, що маржинальний підхід, заснований на виокремленні змінних виробничих витрат та розподілі загальних постійних витрат на об’єкти витрат, спрощує визначення собівартості, забезпечує оперативний вибір кращого з альтернативних варіантів виконання будівельних робіт, має велике значення для глибокого аналізу виробничої діяльності підприємства, сприяє прийняттю виважених управлінських рішень. У рамках проведеного дослідження проведено розрахунки та здійснено порівняння для двох варіантів виконання робіт з влаштування вертикальної гідроізоляції та утеплення фундаментів. Запропонована оцінка результатів діяльності будівельного підприємства маржинальним методом.

Опис

Ключові слова

будівельне підприємство, калькулювання, директ-костинг, змінні витрати, постійні витрати, маржинальний дохід, коефіцієнт маржинального доходу, прибуток, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Гусарова Л.В.Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт/ Л.В.Гусарова, Т.Є.Кіщенко, Є.О.Косовський // Молодий вчений : наук. журнал / редкол. : Вікторова І. А. [та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2020. - № 2 (78).- С.324 - 329.-Бібліогр.: 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset