Функціонально-просторова інтеграція архітектури: об’єктно-середовищний підхід

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
розглянуто особливості напрямків структуроутворення архітектурних об’єктів, що обумовлені суспільними змінами, на прикладі дитячих закладів. Відзначено, що одним з найважливіших елементів структури, який визначає спрямування композиції, просторової організації і форми архітектурного об’єкта, є комунікації. Показані шляхи інтеграції комунікацій та природи в закладах культурно-просвітницької діяльності дітей
Опис
Ключові слова
каф. основ архітектури і арх. проектування, архітектурний об’єкт, структуроутворення, комунікаційна система, природа
Бібліографічний опис
Бачинська Л. Г. Функціонально-просторова інтеграція архітектури : об’єктно-середовищний підхід / Л. Г. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 18 - 28. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання