Тарифна політика як інструмент фінансування енергозберігаючих технологій

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Як свідчить досвід розвинених країн Заходу, тарифна політика була й залишається одним з найбільш дієвих каталізаторів енергозбереження. На жаль, в Україні цей досвід не знайшов застосування і тарифна політика формування цін на енергоносії на державному рівні привела до значних втрат та нераціонального використання енергетичних ресурсів, незважаючи на постійне декларування пріоритетів енергозбереження в країні. Тому, номенклатуру існуючих тарифів на енергоносії доцільно розширити і внести зміни в їх структуру з метою розвитку енергозбереження в житлово-комунальному господарстві України.
Опис
Ключові слова
тарифна політика, енергозбереження, електроенергія
Бібліографічний опис
Буряченко А. Є. Тарифна політика як інструмент фінансування енергозберігаючих технологій / А. Є. Буряченко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 1 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 142 - 146.