Регіональна політика в сфері освіти німецької окупаційної влади на українських землях в період Другої Світової війни

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гончаренко, Інна Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Регіональна політика в різні історичні періоди проводилась під впливом низки чинників. Не виключенням стала політика в сфері освіти німецької та румунської окупаційної влади в Другій Світовій війні на українських землях. У численних публікаціях висвітлюють різні аспекти цієї проблеми на регіональному рівні, однак цілісна картина освітньої політики в усіх адміністративно-територіальних одиницях залишається недостатньо вивченою.

Опис

Ключові слова

освіта німецької окупаційної влади, освіта румунської окупаційної влади, регіональна політика

Бібліографічний опис

Гончаренко І. В. Регіональна політика в сфері освіти німецької окупаційної влади на українських землях в період Другої Світової війни / І. В. Гончаренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 161-166. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced