Регіональна політика в сфері освіти німецької окупаційної влади на українських землях в період Другої Світової війни

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Регіональна політика в різні історичні періоди проводилась під впливом низки чинників. Не виключенням стала політика в сфері освіти німецької та румунської окупаційної влади в Другій Світовій війні на українських землях. У численних публікаціях висвітлюють різні аспекти цієї проблеми на регіональному рівні, однак цілісна картина освітньої політики в усіх адміністративно-територіальних одиницях залишається недостатньо вивченою.
Опис
Ключові слова
освіта німецької окупаційної влади, освіта румунської окупаційної влади, регіональна політика
Бібліографічний опис
Гончаренко І. В. Регіональна політика в сфері освіти німецької окупаційної влади на українських землях в період Другої Світової війни / І. В. Гончаренко // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 161-166. - Бібліогр. : 13 назв.