Основні критерії та особливості формування моделей місцевого самоврядування : політико-правовахарактеристика

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що за останні двісті років - нетривалий з історичного погляду період - право на місцеве самоврядування отримало нормативно-правову фіксацію в більшості країн світу, що сприяло виокремленню місцевого самоврядування як локальної системи самоорганізації та народовладдя, як інституту публічної влади в державі. Історичні, соціокультурні, географічні та інші чинники обумовили розмаїття сучасних систем самоврядування та особливості їх функціонування в межах загальнонаціональних територіально-політичних систем. Інститут місцевого самоврядування в кожній країні має специфіку взаємодії з інститутом держави, що обумовлено оригінальною соціально-політичною традицією.
Опис
Ключові слова
модель місцевого самоврядування, територіально-політична система
Бібліографічний опис
Вакарчук К. В. Основні критерії та особливості формування моделей місцевого самоврядування : політико-правовахарактеристика / К. В. Вакарчук // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 128-135. - Бібліогр. : 11 назв.