Використання арки в житловій забудові Києва кінця ХІХ - початку ХХ сторіч

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається актуальність вивчення художнього вигляду історичних житлових будинків Києва кінця ХІХ – початку ХХ сторіч, структура їх фасадів, роль арки в формуванні фасаду, її основні форми та розташування в загальній композиції.
Опис
Ключові слова
Кафедра інформаційних технологій в архітектурі, арка, фасад, форма, композиція, житловий будинок, історія, Київ
Бібліографічний опис
Бачинська О. В. Використання арки в житловій забудові Києва кінця ХІХ - початку ХХ сторіч / О. В. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. -Вип. 24. - С.74-81 - Бібліогр : 3 назв.
Зібрання