Вип. 24

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 64
 • Документ
  Напрям реновації морально та фізично застарілих промислових будівель
  (КНУБА, 2010) Бармашина, Л. М.; Кисіль, Л. М.
  У даній статті розглядається існуючий зарубіжний досвід перепрофілювання промислових будівель, що не використовуються за своєю основною виробничою функцію, в офіси, номери готелів, квартири-студії, апартаменти тощо. Висвітлено основні передумови реновації, історичні, соціальні та економічні засади надання застарілим промисловим будівлям нової функції шляхом розділення простору колишньої промислової будівлі та формування чарункової планувальної структури.
 • Документ
  Концепция адаптации архитектурной среды медицинских учреждений
  (КНУБА, 2010) Кирилюк, В.Л.; Анисимова, Л.В.
  В даній статті розкрита проблематика стійкого розвитку медичних установ у сучасних умовах суспільства, що динамічно розвивається. На основі вивчення аналогів сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування лікувальних установ виділяються принципи адаптації та сучасні тенденції розвитку архітектури медичних установ.
 • Документ
  Опыт организации многофункциональных комплексов в Иране
  (КНУБА, 2010) Шемтоуп, Согол
  У статті розглянута класифікація багатофункціональних комплексів Ірану. Визначено позитивні та негативні аспекти різних підходів до цієї проблеми.
 • Документ
  К вопросу о формировании системы центров искусств
  (КНУБА, 2010) Шалошвили, Н.Г.
  У статті розглядається соціально-культурні фактори, що впливають на формування системи центрів мистецтв у Криму. Визначається роль народної культури та національного мистецтва у формуванні особистості людини. Висвітлюється історія формування центрів мистецтв у регіоні, розглядаються передумови формування системи центрів мистецтв.
 • Документ
  Особенности архитектурной среды университетских библиотек
  (КНУБА, 2010) Черненко, Г.Н.
  У статті розглянуті основні тенденції в організації архітектурного середовища сучасних університетських бібліотек, проаналізовано основні чинники та особливості формування середовищних рішень різних функціональних зон. Запропоновано класифікацію громадських просторів в сучасній університетській бібліотеці і дані рекомендації з їх проектування.
 • Документ
  Особливості розміщення творів мистецтва при комплексному формуванні інтер’єру громадських будівель
  (КНУБА, 2010) Чернявський, В.Г.
  В роботі розглядаються особливості розміщення творів мистецтва при комплексному формуванні інтер’єру громадських будівель, згідно їх функціонально - просторової організації.
 • Документ
  Типи житлових будинків та осередків для бездомних громадян
  (КНУБА, 2010) Соловій, Л.С.
  Розглядаються типи житлових будинків та осередків для бездомних, визначення відповідних типів бездомних до типології житла для цієї категорії населення.
 • Документ
  Принципи формування дизайн-проектів інтер’єрів дитячих лікувальтних закладів з використанням творів художньої кераміки
  (КНУБА, 2010) Чернявський, К.В.
  В роботі розглядаються особливості формування дизайну інтер’єрних просторів дитячих лікувальних закладів з використанням засобів художньої кераміки та урахування функціональних та естетичних вимог лікарняного закладу.
 • Документ
  Роль выразительности пассажирских объектов в городской среде
  (КНУБА, 2010) Поляка, Т.А.
  Стаття розглядає пасажирські об’єкти внутрішнього міського транспорту як повноцінні елементи предметно-просторового середовища, їх роль в формуванні загального архітектурного образу великого міста. Вказується недостатність досліджень в цій галузі, пропонуються приклади і вирішується питання щодо необхідності надання пасажирським об’єктам розгорнутих функцій: естетичних, орієнтувальних, ергономічних.
 • Документ
  Організація відновлювального комлексу у складі навчально-тренувальних баз футбольних клубів
  (КНУБА, 2010) Ніколаєнко, В.А.; Зауральська, А.В.
  До Євро-2012 в складі загальної інфраструктури необхідно побудувати та реконструювати навчально-тренувальні бази футбольних клубів України. Проектування навчально-тренувальних баз не регламентоване Державними Будівельними Нормами. Реалізовується ряд програм по вдосконаленню та поліпшенню медично-оздоровчих умов футбольних клубів України.
 • Документ
  Архитектурно-художественные принципы формирования спортивных комплексов для зимних видов спорта
  (КНУБА, 2010) Панченко, П.В.
  У статті розкриваються принципи архітектурно-художнього формування сучасних спортивних комплексів для зимових видів спорту. Проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід проектування та будівництва спортивних комплексів багатофункціонального призначення. Розглядаються питання впливу навколишнього середовища на архітектуру спортивних об'єктів. Дано рекомендації та пропозиції щодо формування архітектури та середовища спортивних споруд з використанням сучасних матеріалів і технічних рішень.
 • Документ
  Вибір дерева для будівництва церков ( на прикладі церков українців Карпат)
  (КНУБА, 2010) Тарас, Я.М.
  Встановлено принципи відбору порід дерева для сакрального дерев’яного будівництва, сакралізоване ставлення до певних порід, розкриваються зміни вимог до будівельного дерева.
 • Документ
  Основні архітектурні прийоми, що використовуються при будівництві в умовах складного рельєфу та способи будівництва на рельєфі
  (КНУБА, 2010) Ксенофонтова, І.В.
  У даній статті розглянуто сучасний стан і особливості організації будівництва на ділянках зі складним рельєфом. Описані основні прийоми забудови на схилах. Також зроблені висновки і зазначені рекомендації по організації проектувального процесу для ділянок із складним рельєфом.
 • Документ
  Вплив реконструктивних систем на архітектурно-планувальні рішення підземних паркінгів в структурі житлових комплексів
  (КНУБА, 2010) Єжова, О.І.
  Розглядається конструктивна система та її вплив на архітектурно – планувальне рішення підземних паркінгів скрізь призму чинників та з точки зору класифікації підземних паркінгів в структурі житлових комплексів. Автор приходить до висновку, що вплив конструктивних систем на архітектурно-планувальне рішення підземних паркінгів в структурі житлових комплексів дуже значний і має ще досліджуватися для подальшого розвитку конструкцій.
 • Документ
  Зарубежный опыт структурирования полифункциональных молов торгово-развлекательных комплексов ( на примерах ТРК США, Европы и Ближнего Востока)
  (КНУБА, 2010) Аттавна, Башар
  В статті детально розглянуто основні тенденції сучасного проектування і будівництва поліфункціональних молів в структурі торгово-розважальних комплексів на прикладах ТРК Північної Америки, Західної Європи і ОАЕ. В роботі згадані деякі аспекти структурування планувальних схем будівель ТРК на основі комплексного функціонального і пропорційного аналізу та об’ємного моделювання формі розгалужених перетікаючи просторів.
 • Документ
  К воспросу становления понятия «железнодорожный вокзальный комплекс»
  (КНУБА, 2010) Древаль, И.В.
  У статті розглядаються питання становлення поняття залізничного вокзального комплексу як складного динамічного об'єкту. Показано, що зміст поняття «залізничний вокзальний комплекс», що упровадився в сучасну містобудівну науку, ще не придбав чітких наукових контурів знаходиться у стадії становлення. Запропонована модель формування поняття ЖВК, як системного об'єкту, складової частини систем вищих ієрархічних рівнів.
 • Документ
  Досвід проектування соціального житла у Фінляндії, Франції та Австрії 1920-х на початку 1930-х років та післявоєнної пори
  (КНУБА, 2010) Водецька, О.М.
  Стаття представляє собою коротку характеристику соціального житла на початку його становлення у період між світовими війнами та порівняння його з післявоєнним періодом. Проводиться огляд соціального житла Фінляндії, Франції та Австрії, їх порівняння, також визначаються відмінності між двома періодами проектування і будівництва соціального житла. У тексті статті розкриваються особливості організації, планування та цільових груп соціального житла в різні періоди.
 • Документ
  Проблеми формування фонду орендного житла в Україні
  (КНУБА, 2010) Гнесь, І.П.
  Розглядається і обґрунтовується доцільність будівництва орендного міського житла як ефективного засобу вирішення проблем доступного і комерційного житла і додаткового джерела стабільних фінансових надходжень до бюджету міста.
 • Документ
  Законопроект "Містобудівного Кодексу", переваги та недоліки
  (КНУБА, 2010) Локтіонова, О.І.
  Розглянуто законопроект ―Містобудівного Кодексу‖. Визначені його переваги та недоліки. Вказані шляхи покращення законопроекту відповідно до архітектурної, економічної та правової ситуацій.
 • Документ
  Закордонний досвід реконструкції промислово-виробничих територій
  (КНУБА, 2010) Бірюк, С.П.
  В статті проаналізовано світовий досвід реконструкції промислово-виробничих територій міста та визначені основні напрямки здійснення перепрофілювання промислових та складських об’єктів.