Конструктивні та життєзабезпечуючі системи реалізації вертикального озеленення в архітектурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кузнецова, Я. Ю.
Клочко, Н. В.
Осиченко, Галина Олексіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено аналіз використання озеленення в архітектурному формоутворенні. Розглянуті конструктивні та життєзабезпечуючі системи реалізації вертикального озеленення. Виявлені найбільш доцільні типи озеленення.
Опис
Ключові слова
вертикальне озеленення фасадів, конструктивні та життєзабезпечуючі системи, екологічне будівництво, природний компонент, архітектурне формоутворення, вертикальное озеленение фасадов, конструктивные и жизнеобеспечивающие системы, экологическое строительство, природный компонент, vertical gardening of walls, constructive and vital systems, green building, natural component
Бібліографічний опис
Кузнецова Я. Ю. Конструктивні та життєзабезпечуючі системи реалізації вертикального озеленення в архітектурі / Я. Ю. Кузнецова, Н. В. Клочко, Г. О. Осиченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ, 2016. - Вип. 8-9. - С. 242-247. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання