Проблематика і задачі теорії взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій

Ескіз

Дата

2018

Автори

Банах, Андрій Вікторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

В умовах концепції сталого розвитку задачі планування та забезпечення збалансованого розвитку міста є комплексними та містять. зокрема, містобудівні. архітектурні, інженерно-будівельні, екологічні, соціально-економічні та інші аспекти.

Опис

Ключові слова

містобудування, природна система в містобудуванні, антропогенна система в містобудуванні, кафедра міського будівництва, кафедра міськогобудівництва та господарства

Бібліографічний опис

Банах А. В. Проблематика і задачі теорії взаємодії природної та антропогенної систем в процесі містобудівного освоєння територій / А. В. Банах // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 39 - 43. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset