Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ

Ескіз

Дата

2005

Автори

Баженов, В. А.
Пискунов, С. О.
Солодей, І. І.
Андрієвський, В. П.
Сизевич, Б. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу і показана ефективність їх застосування при розв’язанні задач термов’язкопружнопластичності

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, напіваналітичний метод скінчених елементів (НМСЕ), термов’язкопружнопластичність, матриця жорсткості

Бібліографічний опис

Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ / В. А. Баженов , С. О. Пискунов, І. І. Солодей [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 3 - 26. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset