Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу і показана ефективність їх застосування при розв’язанні задач термов’язкопружнопластичності
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, напіваналітичний метод скінчених елементів (НМСЕ), термов’язкопружнопластичність, матриця жорсткості
Бібліографічний опис
Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ / В. А. Баженов , С. О. Пискунов, І. І. Солодей [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 76. - С. 3 - 26. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання