Вип. 76

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/210

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Фактори, що впливають на величину модуля деформації
  (КНУБА, 2005) Цимбал, С. Й.; Богославець, Н. М.; Шейхназарі, Х. Р.
  Дослідженнями встановлено, що модуль деформації є величина змінна. Його величина, як на рівні підошви фундаменту, так і по глибині в межах стисливої зони залежить від величини напружень та стану грунту основи.
 • Документ
  Призматичний скінченний елемент змінної геометрії
  (КНУБА, 2005) Пискунов, С. О.; Рутковський, В. А.; Шкриль, О. О.
  На основі корегування величин компонент метричного тензора отримані вирази матриці жорсткості і вектора вузлових реакцій напіваналітичного неоднорідного призматичного скінченого елемента змінної геометрії для моделювання напружено-деформованого стану, наближеного до поздовжнього розтягу.
 • Документ
  Тестування як один із ефективних інструментів оцінювання якості засвоєння знань студентів
  (КНУБА, 2005) Баженов, В. А.; Іванченко, Г. М.; Шишов, О. В.
  На кафедрі будівельної механіки розроблено і впроваджено до навчального процесу комп’ютерну програму тестування рівня знань, а також комплекс тестових завдань з дисципліни “Будівельна механіка”.
 • Документ
  Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції
  (КНУБА, 2005) Дехтярюк, Є. С.; Немчинова, Л. Ю.; Отрашевська, В. В.
  Розглядаються питання динамічної стійкості пружних систем при стохастичному навантаженні. Для експоненціально корельованих стохастичних збуджень вивчається залежність критичних значень інтенсивності збудження від його радіуса кореляції, значення якого неперервно змінюються в межах певного діапазона.
 • Документ
  Перебудова плоского фронту акустичної хвилі криволінійними поверхнями анізотропних середовищ
  (КНУБА, 2005) Іванченко, Г. М.
  При розповсюдженні нестаціонарних розривних хвиль в пружних середовищах проявляються ефекти, аналогічні явищу фокусування світлових променів оптичними приладами – лінзами і дзеркалами. Для кількісного опису таких явищ, а також для дослідження їх особливостей можуть бути використаними методи геометричної оптики.
 • Документ
  Дослідження віброударних усталених коливань висотної споруди з маятниковим гасителем
  (КНУБА, 2005) Дехтярюк, Є. С.; Погорелова, О. С.; Постнікова, Т. Г.
  Розглянуті динамічні процеси, які виникають під дією вітрового навантаження, у висотній споруді з ударним маятниковим гасителем. Запропоновані два закони моделювання сили контактної взаємодії. Запропонований критерій вибору параметрів моделюючої функції.
 • Документ
  До розрахунку стійкості та коливань бурильної колони
  (КНУБА, 2005) Гуляєв, В. І.; Бєлова, М. О.; Горбунович, І. В.
  Ефективним способом проходки шахтових стволів і свердловин великого діаметра є використання бурильних установок роторного типу. Основною умовою підвищення якості проходки стволів і свердловин є проведення буріння із заданою рейсовою швидкістю та із забезпеченням вертикальності осі ствола. Невиконання цих вимог призводить до звичайних утрат енергетичних ресурсів і часу
 • Документ
  Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій скінченого елемента для розв’язання просторових задач термов’язкопружнопластичності НМСЕ
  (КНУБА, 2005) Баженов, В. А.; Пискунов, С. О.; Солодей, І. І.; Андрієвський, В. П.; Сизевич, Б. І.
  Отримані розв’язувальні співвідношення напіваналітичного методу скінчених елементів (НМСЕ) для косокутного призматичного неоднорідного скінченого елемента з урахуванням змінності компонент метричного тензора в площині його поперечного перерізу і показана ефективність їх застосування при розв’язанні задач термов’язкопружнопластичності
 • Документ
  Методика моделювання елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором
  (КНУБА, 2005) Цихановський, В. К.; Прусов, Д. Е.
  Запропонована методика моделювання півпростору покриття, штучної і ґрунтової основи з використанням моментної схеми скінченних елементів та оболонкового просторового скінченого елементу у нелінійній постановці для дослідження НДС та розрахунку елементів покриттів у взаємодії з неоднорідним ґрунтовим півпростором