Теорія пружності в прикладній механіці : навчальний посібник

Ескіз

Дата

2024

Автори

Назаренко, Іван Іванович
Ручинський, Микола Миколайович
Міщук, Євген Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ямчинський О. В.

Анотація

Розглянуто основні закони і рівняння теорії пружності, які застосо-вують у проектуванні деталей машин та їх конструкцій. Наведено методи розвязування прикладних задач. Представлено основні положення ме-тоду кінцевих елементів. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ви-щої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, теорія пружності, механіка прикладна

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Теорія пружності в прикладній механіці : навч. посібник для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» / І. І. Назаренко, М. М. Ручинський, Є. О. Міщук. - Київ : Ямчинський О. В.,2024. - 167 с. - Бібліогр. : с. 165 - 166.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset