Економіко-адміністративна та структурна топологія взаємодії підприємств-учасників проектів житлового будівництва

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Дружинін, Максим Андрійович
Кондрацький, Вадим Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена розробці науково-методичного підґрунтя та інструментарію інвестиційного забезпечення житлового будівництва, яке розглядається у взаємоузгодженні зі специфікою економічних та кредитно-договірних взаємин провідних суб’єктів житлової забудови ‒ кредитора, забудовника, інвесторів. Методологічні розробки базуються на наявній методології управління проектами, формуванні спрощеної та повної концептуальної моделі диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення, що спираються на теорію стейкхолдерів, методи економічного оцінювання джерел фінансування та залучення інвестицій та ціннісно-орієнтованого цілепокладання. Проаналізовано наявні концепції, моделі, методи управління інвестиційно-будівельними проектами, надано характеристику поточного рівня успішності таких проектів. Було виявлено, що система менеджменту проектів із житлового будівництва потребує вдосконалення у її частині перенесення акцентів з забезпечення максимізації прибутку будівельників на спрямованість до досягнення цінності результату проекту для всіх його зацікавлених сторін та протягом усього життєвого циклу проекту. Запропоновано концептуальну модель проблемно-цільового диференційованого вибору джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних проектів в житловому будівництві.

Опис

Ключові слова

інвестиційно-будівельний проект, інвестиції, управління проектом, стейкхолдер-підход, управління ризиками, ресурсне забезпечення, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Економіко-адміністративна та структурна топологія взаємодії підприємств-учасників проектів житлового будівництва / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін, В. О. Кондрацький // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 164 - 170. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced