Механізми управління проектами в умовах «поведінкової економіки»

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Перехід від «раціональної економіки» до «поведінкової економіки», який є глобальним трендом, потребує додаткових досліджень щодо ефективності застосування наявних методологій, систем знань, механізмів імунітету (захисту) проектів та програм й компетентності проектних менеджерів. Фундамент змін поведінки зацікавлених сторін лежить у зміні парадигми прийняття рішень в управлінні з раціональної до ірраціональної парадигми. Досліджуються сучасні підходи щодо створення захисних механізмів управління проектами в умовах «поведінкової економіки», її специфіки з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проектами та аномалій, які впливають на ці процеси. Наведено змістовну модель діагностики застосування імунних механізмів, моделей та методів управління проектами у «поведінковій економіці». Досліджено профілі поведінки проектних менеджерів під час створення продукту проекту та управління проектами. Такі профілі дали змогу визначити загрози та вузькі місця у застосуванні імунних механізмів методологій управління проектами в умовах «поведінкової економіки».
Опис
Ключові слова
імунний механізм, поведінкова економіка, проект, компетентність, профіль поведінки, менеджер проекту, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Бушуєв Д. А. Механізми управління проектами в умовах «поведінкової економіки» / Д. А. Бушуєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. - Київ : КНУБА, – 2018. – № 34. – С. 19 – 25. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання