Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель

Ескіз

Дата

2015

Автори

Терентьєв, Олександр Олександрович
Шабала, Євгенія Євгенівна
Гайдаржи, Ілля Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто структуру та принципи побудови експертної інформаційної системи підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель. Експертні системи – це складні програми, які використовують накопичені знання з метою відшукування задовільного рішення певної задачі в реальних умовах. Основу експертної системи складає база знань. Експертна система "Реконструкція будівель" – це відкрита база знань і довідник найкращих стратегій і методів, використовуваних персоналом, що постійно оновлюється для вирішення конкретних завдань за оцінкою реального стану і оптимізації ремонту (реконструкції) будівель. При розробці експертної системи прийнята концепція єдиного підходу до усіх проблем, що виникають під час оцінки реального стану, планування і проведення ремонту (реконструкції) будівель. Експертна система "Реконструкція будівель" будується за ієрархічною структурою незалежних експертних систем і програмно – апаратних комплексів. Кожна експертна система вирішує одне або декілька технологічних завдань, пов'язаних з діагностикою стану або оптимізацією реконструкції (капітального ремонту) будівель. Основою експертної системи служить оболонка, яка автоматизує процес надання необхідної інформації, забезпечує зв'язок між рівнями і унеможливлює виникнення "конфліктних" ситуацій при обробці інформації. Оболонка забезпечує взаємодію з виконуваними файлами та інформаційною базою знань, автоматизує функції пошуку, накопичення і представлення необхідної інформації по роботах і будівлях.

Опис

Ключові слова

діагностика технічного стану будівель, експертна система, оболонка експертної системи, реконструкція будівель, формалізація, багатокритеріальний відбір рішення, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Терентьєв О. О. Експертна інформаційна система підтримки прийняття рішень для задачі діагностики технічного стану будівель / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, І. О. Гайдаржи // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 131-136. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced