Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кузоров, Євгеній Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто переваги мікросервісної архітектури. Стрімкий розвиток технологій і численна кількість користувачів глобальної мережі Інтернет змушують розробляти і впроваджувати нові методики щодо побудови складних інформаційних систем. Розглянуто можливість мікросервісної архітектури оптимізувати проектування надвеликих прикладних систем, у тому числі командну роботу розробників, а також комунікації між ними, зменшити ціну розробки та впровадження і супроводження програмних комплексів, з гнучкою властивістю до масштабованості і модифікації, альтернативою монолітній у випадку використання клієнт-серверного підходу. Розглянуто методи побудови мікросервісних систем та розбиття складних монолітних систем на мікросервіси. Показано, як мікросервісний підхід допомагає знизити вартість підтримки великих програмних комплексів.

Опис

Ключові слова

архітектура програмного забезпечення, мікросервісна архітектура, мікросервіс, автоматизація інфраструктури

Бібліографічний опис

Кузоров Є. О. Побудова мікросервісної архітектури для великих інформаційних систем / Є. О. Кузоров // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 116 - 120. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced