Математична модель вибору форм візуалізації інформації при розв’язанні функціональних задач управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто методології візуалізації інформації в управлінні проектами. Розроблено математичну модель вибору форм візуалізації інформації.
Опис
Ключові слова
управління проектами, математична модель, інформація, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Єгорченков О. В. Математична модель вибору форм візуалізації інформації при розв’язанні функціональних задач управління проектами / О. В. Єгорченков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 7. – С. 35 - 38. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання