Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту

Ескіз

Дата

2020

Автори

Адаменко, В. М.
Мавдюк, А. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

За допомогою сучасних ліцензійних BIM-інформаційних систем ПК Dlubal RSTAB та ПК Dlubal RFEM, виконано моделювання напружено-деформованого стану та підбір перерізів складних просторових сталевих конструкцій аеропорту, який розташований в м.Франкфурт-на-Майні (Німеччина), на основі теорій І-го та ІІ-го порядку норм DIN EN 1993-1-1-2010. Збір вітрових навантажень що діють на будівлю, виконано з використанням віртуальної аеродинамічної труби і акселеограм, за допомогою CFD-аналізу ПК Dlubal RWIND Simulation. За результатами порівняння коефіцієнтів площі перерізів, встановлено, що урахування ефектів другого порядку, залежно від типу розглядуваної конструкції, може призводити до необхідності збільшення розрахункової площі перерізу в межах від 22 до 42%. Таким чином, для складних просторових сталевих конструкцій підтверджено положення норм Єврокод, згідно якого урахування впливів 2-го порядку є обов'язковим до розгляду. С помощью современных лицензионных BIM-информационных систем ПК Dlubal RSTAB и ПК Dlubal RFEM, выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния и подбор сечений сложных пространственных стальных конструкций аэропорта, который расположен в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), на основе теорий I- го и II-го порядка норм DIN EN 1993-1-1-2010. With the help of modern licensed BIM-information systems of PC Dlubal RSTAB and PC Dlubal RFEM, simulation of stress-strain state and cross-section selection of complex spatial steel structures of the airport, located in Frankfurt am Main (Germany), based on theories 1st and 2nd order effects according to standard DIN EN 1993-1-1-2010 were performed.

Опис

Ключові слова

просторові сталеві конструкції аеропорту, теорія 1-го порядку, теорія 2-го порядку, ефекти другого порядку, CFD-аналіз, пространственные стальные конструкции аэропорта, теория 2-го порядка, эффекты второго порядка, CFD-анализ, spatial steel structures of the airport, 1st order theory, 2nd order theory, second order effects, CFD analysis, кафедра металевих і дерев’яних конструкцій

Бібліографічний опис

Адаменко В. М. Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту / В. М. Адаменко, А. М. Мавдюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 72. - С. 176 - 186. - Бібліогр. : 11 назв. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.72.176-186 .

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset