Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
За допомогою сучасних ліцензійних BIM-інформаційних систем ПК Dlubal RSTAB та ПК Dlubal RFEM, виконано моделювання напружено-деформованого стану та підбір перерізів складних просторових сталевих конструкцій аеропорту, який розташований в м.Франкфурт-на-Майні (Німеччина), на основі теорій І-го та ІІ-го порядку норм DIN EN 1993-1-1-2010. Збір вітрових навантажень що діють на будівлю, виконано з використанням віртуальної аеродинамічної труби і акселеограм, за допомогою CFD-аналізу ПК Dlubal RWIND Simulation. За результатами порівняння коефіцієнтів площі перерізів, встановлено, що урахування ефектів другого порядку, залежно від типу розглядуваної конструкції, може призводити до необхідності збільшення розрахункової площі перерізу в межах від 22 до 42%. Таким чином, для складних просторових сталевих конструкцій підтверджено положення норм Єврокод, згідно якого урахування впливів 2-го порядку є обов'язковим до розгляду. С помощью современных лицензионных BIM-информационных систем ПК Dlubal RSTAB и ПК Dlubal RFEM, выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния и подбор сечений сложных пространственных стальных конструкций аэропорта, который расположен в г. Франкфурт-на-Майне (Германия), на основе теорий I- го и II-го порядка норм DIN EN 1993-1-1-2010. With the help of modern licensed BIM-information systems of PC Dlubal RSTAB and PC Dlubal RFEM, simulation of stress-strain state and cross-section selection of complex spatial steel structures of the airport, located in Frankfurt am Main (Germany), based on theories 1st and 2nd order effects according to standard DIN EN 1993-1-1-2010 were performed.
Опис
Ключові слова
просторові сталеві конструкції аеропорту, теорія 1-го порядку, теорія 2-го порядку, ефекти другого порядку, CFD-аналіз, пространственные стальные конструкции аэропорта, теория 2-го порядка, эффекты второго порядка, CFD-анализ, spatial steel structures of the airport, 1st order theory, 2nd order theory, second order effects, CFD analysis, кафедра металевих і дерев’яних конструкцій
Бібліографічний опис
Адаменко В. М. Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту / В. М. Адаменко, А. М. Мавдюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 72. - С. 176 - 186. - Бібліогр. : 11 назв. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.72.176-186 .