Чинники процесу міграції радіонуклідів у ґрунті

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чапля, Є. Я.
Лянце, Г. Т.
Чернуха, О. Ю.
Гончарук, В. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

В роботі проаналізовано чинники процесу міграції радіонуклідів у різних типах ґрунтів внаслідок радіоактивного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС. Показано, що міграція радіонуклідів у ландшафті розвивається на тлі суперечливої взаємодії двох груп чинників. Одна група визначає переважно винесення з ґрунтів радіонуклідів і розвиток процесів самоочищення ландшафтів. Це чинники стоку і змиву, а також ті, що регулюють кислотність та інші параметри ґрунтів, які сприяють переходу радіонуклідів у рухомі форми. Друга група чинників діє на утримання радіонуклідів на місці випадання та зумовлює радіоекологічну ємність ландшафтів. Це наявність у ґрунті і товщі ґрунтоутворюючих порід гумусу, глинистих мінералів, а також ландшафтно-геохімічних та біогеохімічних бар’єрів.

Опис

Ключові слова

радіонуклід, ґрунт, потік фільтрації, дифузія, фактор, гідрографічна мережа

Бібліографічний опис

Чинники процесу міграції радіонуклідів у ґрунті / Є. Я. Чапля, Г. Т. Лянце, О. Ю. Чернуха, В. Є. Гончарук // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2017. – Вип. 24. – С. 7-17. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced