Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Криворучко, Олена Володимирівна
Костюк, Михайло Анатолійович
Цюцюра, Микола Ігорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто механізми модернізації освітньої системи вищої освіти в Україні, у тому числі особливості застосування інформаційних систем для дистанційної освіти. Окреслено теоретико-методологічні вимоги до проектування високотехнологічного адаптивного мобільного навчального середовища. Запропоновано модель комплексної системи адаптивного мобільного середовища за допомогою засобів Інтернет-технологій, яка на відміну від традиційної моделі дистанційного навчання, дасть змогу розв’язати задачу вибору індивідуальної траєкторії процесу навчання та оцінювання студента.
Опис
Ключові слова
інформаційні системи, дистанційне навчання, інноваційні інформаційні технології, адаптивне мобільне навчальне середовище, хмарне файлове сховище, комунікативний модуль, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Криворучко О. В. Теоретико-методологічні вимоги до проектування адаптивного мобільного навчального середовища / О. В. Криворучко, М. А. Костюк, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 179-185. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання