Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Інтенсивні зміни рельєфу земної поверхні під впливом природних та антропогенних факторів обумовили завдання швидкого корегування цих змін в раніше побудованих цифрових моделях рельєфу з найменшими фінансовими і часовими витратами. Розглянуто наявні моделі та методи побудови ЦМР з метою їх порівняння і визначення оптимальності їх використання в об’єктно-реляційних базах топографічних даних. Поява нових методів збирання геопросторових даних спричинила зміну підходу порівняння наявних цифрових моделей рельєфу між собою до порівняння цих моделей з моделлю ЦМР, отриманою в результаті лідарного знімання з відповідним корегуванням її структурними лініями. Автори пропонують виконувати порівняння основних моделей ЦМР з моделлю, отриманою за допомогою лідарного знімання та застосування модуля Terrain для зберігання великих об’ємів геопросторових даних та її швидкої візуалізації.
Опис
Ключові слова
цифрова модель рельєфу, інтерполяційні методи, TIN-модель, лідарне знімання, GRID-модель, кафедра геоінформатики і фотограмметрії
Бібліографічний опис
Лазоренко-Гевель Н. Ю. Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних / Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 178 - 186. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання