Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу

Ескіз

Дата

2023

Автори

Антоненко, Олександр
Ліжевський, Андрій
Щербань, Олександр
Кушик-Стрельников, Ярослав

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Динамічний розвиток ринку товарів та послуг, постійні зміни в зовнішньому середовищі та зростання конкуренції зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів підвищення ефективності управління. Тому вітчизняні підприємства змушені приділяти увагу пошуку ефективних методів управління. Саме таким методом, як свідчить світовий досвід, є управління на засадах процесного підходу. В основі якого лежить виокремлення в діяльності підприємства бізнес-процесів і побудова системи управління, що зорієнтована на ефективне управління ними. Процесна організація діяльності є важливим фактором збереження конкурентоспроможності, підвищення ефективності компанії через ресурсозбереження та мінімізацію витрат. Тому особливої актуальності набувають питання поглибленого дослідження процесно-орієнтованого підходу та бізнес-процесів підприємства, їх структурних елементів та характеру взаємодії.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, управління, розвиток, підприємство, процесний підхід

Бібліографічний опис

Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу / О. Антоненко, А. Ліжевський, О. Щербань, Я. Кушик-Стрельников // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 57 – 60. – Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset