«Структурні, просторові, технічні та організаційноекономічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах»

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 44
 • Документ
  Енергоефективні системи формування мікроклімату для індивідуального житлового будинку в котеджному містечку в Київській області
  (КНУБА, 2023) Хоменко, Сергій; Зінич, Петро; Рибачов, Сергій
  Створення і підтримання необхідних кліматичних умов в індивідуальному будівництві є одним з найбільш складних і наукоємних процесів. Саме на стадії проектування може бути визначений оптимальний варіант енергоефективних схем систем опалення та кондиціонування споруди. Раціональне використання енергетичних ресурсів з мінімальними капіталовкладеннями лежить в основі визначення енергоефективності систем опалення та кондиціонування будинку. Використання енергоефективного обладнання є практичною гарантією зменшення витрат в процесі експлуатації та обслуговування систем.
 • Документ
  Розвиток і реалізація менеджера як наставника
  (КНУБА, 2023) Чміль, Костянтин; Скляр, Лавр; Тіхонова, Наталія
  Питання ефективного, швидкого та повноцінного включення нових співробітників в колектив і роботу та їх подальшого розвитку, були і залишаються актуальними завжди. З цією метою організації використовують як традиційні так і нетрадиційні методи, зокрема наставництво.
 • Документ
  Тенденції інноваційного розвитку будівельної галузі в Україні і світі
  (КНУБА, 2023) Девтеров, Ілля; Зінич, Петро
  Будівництво було і залишається основою цивілізаційних змін, в яких завжди будуть потрібні кваліфіковані спеціалісти. Системність підготовки фахівців дуже складна, і у зв'язку з цим впровадження нових технологій є дуже важливим та унікальним процесом, який необхідно інтегрувати у навчальні програми. Необхідно і потрібно вивчати передовий досвід інноваційного навчання, який застосовують у світі. Він включає наступні напрямки інновацій у будівельній освіті.
 • Документ
  Особливості проєктування і експлуатації димових і вентиляційних каналів в житлових будівлях
  (КНУБА, 2023) Франчук, Юрій; Коновалюк, Вікторія
  Франчук Ю. Особливості проєктування і експлуатації димових і вентиляційних каналів в житлових будівлях / Ю. Франчук, В. Коновалюк // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 110 – 112. – Бібліогр. : 4 назви.
 • Документ
  Підвищення енергоефективності інженерних систем багатоцільового комплексу у м. Черкаси
  (КНУБА, 2023) Семеняка, Сергій; Зінич, Петро; Рибачов, Сергій
  Незважаючи на всі складнощі і труднощі, спостерігається підвищена увага населення до якості середовища свого перебування. Забезпечення необхідних параметрів мікроклімату у приміщеннях громадських будівель залишається однією з актуальних проблем сучасного будівництва. При цьому особливо важливим є одержання оптимального повітрообміну в приміщеннях в умовах підвищення герметичності віконних отворів та збільшення теплозахисту будівель.
 • Документ
  Підвищення ефективності систем формування мікроклімату багатофункціональної будівлі в м.Київ
  (КНУБА, 2023) Зінич, Петро; Коновалюк, Вікторія; Ямпольська, Олександра
  Розвиток сучасного будівництва передбачає постійний пошук методів енергозбереження, засобів оптимізації енергозатрат та реалізації доцільної економічної обґрунтованості [1]. Питання енергоефективності для інженерних систем теплопостачання, вентиляції та кондиціонування в будівлях і спорудах громадського призначення є не тільки актуальним, але підчас і компромісним рішенням, щодо досягнення оптимальних значень енергоефективності, економії та створення комфортного середовища для перебування людей.
 • Документ
  Підвищення ефективності системи газопостачання населених пунктів на засадах сталого розвитку
  (КНУБА, 2023) Пастушенко, Аліна; Рибачов, Сергій; Зінич, Петро
  У минулому році Україна пережила найбільшу у світовій історії терористичну атаку на енергосистему. Постійні перебої з енергопостачанням в умовах війни в нашій країні змушують споживачів та органи управління шукати альтернативні джерела електрогенерації. Бензиновий чи дизельний генератор – одне з найкращих рішень для заміни централізованої електромережі. В якості резервних джерел живлення їх стали використовувати майже всі верстви населення: приватні житлові будинки, невеликі підприємства, медичні, освітні, телекомунікаційні та багато інших установ та організацій.
 • Документ
  Управління розвитком підприємства на засадах процесного підходу
  (КНУБА, 2023) Антоненко, Олександр; Ліжевський, Андрій; Щербань, Олександр; Кушик-Стрельников, Ярослав
  Динамічний розвиток ринку товарів та послуг, постійні зміни в зовнішньому середовищі та зростання конкуренції зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів підвищення ефективності управління. Тому вітчизняні підприємства змушені приділяти увагу пошуку ефективних методів управління. Саме таким методом, як свідчить світовий досвід, є управління на засадах процесного підходу. В основі якого лежить виокремлення в діяльності підприємства бізнес-процесів і побудова системи управління, що зорієнтована на ефективне управління ними. Процесна організація діяльності є важливим фактором збереження конкурентоспроможності, підвищення ефективності компанії через ресурсозбереження та мінімізацію витрат. Тому особливої актуальності набувають питання поглибленого дослідження процесно-орієнтованого підходу та бізнес-процесів підприємства, їх структурних елементів та характеру взаємодії.
 • Документ
  Геоінформаційні технології – шлях розвитку сучасного підприємства
  (КНУБА, 2023) Великодський, Юрій; Терещенко, Андрій; Полякова, Наталія; Чудовська, Вікторія
  Обєктивне зростання і глобалізація сучасної світової економіки, якісне і кількісне збільшення інтенсивності фінансових потоків, істотне зростання масштабів комп'ютеризації систем управління і моніторингу низки економічних процесів зумовлюють необхідність розробки і реалізації нових науково-обґрунтованих підходів, методів автоматизації та інтелектуальної підтримки управління цими процесами. Поступове ускладнення засобів моніторингу та постійне поліпшення технічного оснащення систем управління, якісне зростання можливостей сучасних інформаційних систем і комп'ютерних програм визначають нові завдання вдосконалення систем управління економічними процесами в цілому, і підприємства зокрема, що вимагає вирішення питань глобальної інтелектуалізації прикладного програмного забезпечення суб'єктів управління. Одне з найперспективніших напрямків у вирішенні цих аспектів – вдосконалення методологічних основ, дослідницького інструментарію та базових програмних технологій інтелектуалізації геоінформаційних систем (ГІС/GIS), використовуваних у складі систем управління. Геоінформаційні технології є одним з напрямків сучасних інформаційних технологій, що бурхливо розвиваються.
 • Документ
  Реконструкція та благоустрій території забудови в с. Кодня Житомирської області
  (КНУБА, 2023) Шутенко, Тетяна
  Благоустрій населених пунктів нерозривно пов'язаний з розвитком містобудування. Він завжди був направлений на поліпшення життєвого середовища, створення комфорту і підвищення естетичних якостей населеного пункту. Саме в цій сфері створюються ті умови для населення, які забезпечують високий рівень життя як для окремої людини за місцем проживання, так і для всіх жителів населеного пункту та за його межами. Сади, сквери, бульвари, парки, зелені насадження в жилих кварталах – найкраще місце для відпочинку населення міст, селищ та сіл, для організації різноманітних масових культурно-просвітницьких заходів.
 • Документ
  Концепція впровадження ВІМ-технологій при проектуванні об'єктів спеціального призначення
  (КНУБА, 2023) Прусов, Дмитро
  При проектуванні об'єктів спеціального призначення великого значення набувають процеси автоматизації та діджиталізації розрахунків спеціальних об'єктів, зокрема планувальні рішення спеціальних об’єктів на місцевості, загальні принципи об'ємно-планувальних рішень спеціальних об’єктів, особливості розрахунку механічного опору та стійкості спеціальних об’єктів, інженерне забезпечення спеціальних об’єктів. загальні принципи маскування спеціальних об’єктів, а також типові рішення спеціальних об’єктів, стан розробки їх бази та доцільність застосування в сучасних умовах, та мобільні об‘ємно-планувальні рішення спеціальних об’єктів.
 • Документ
  Сучасні тенденції трансформації інноваційності вітчизняних підприємств промислового комплексу
  (КНУБА, 2023) Бєлова, Алла; Журавська, Наталія; Вовна, Вікторія
  Для післявоєнної відбудови всіх інфраструктурних об’єктів інновації стануть ключовим фундатором активізації промислово-виробничо-будівельного комплексу, а принципово новий рівень взаємодії великого бізнесу, держави, науки й технологічних підприємств забезпечать їх стратегічну реалізацію. Саме залучення великого бізнесу як національного так і іноземних партнерів в інноваційний процес відіграє визначальну роль у відбудові і забезпеченні конкурентних позицій національному виробнику. Варто нагадати, інновації вимагають широкого набору компетенцій і серйозних ресурсів, яких найчастіше немає в окремо взятої компанії, тому партнерство й ефективна взаємодія з широким колом учасників інноваційної діяльності (наука, стартапи, постачальники, компанії суміжних галузей) такі важливі задля впровадження новаторських рішень і їхньої успішної комерціалізації, що дозволить адаптувати корпоративну культуру й систему мотивації як усередині компаній, так і в державних органах, формуючи толерантність до ризику й наділяючи новаторів більшою волею для можливостями експериментувати й будувати нове.
 • Документ
  Геодезичний супровід об’єктів дорожнього будівництва: характеристика сучасних технологій і визначення перспектив розвитку
  (КНУБА, 2023) Дзюбенко, Михайло; Доброгорська, Вікторія; Капуста, Олександр; Кубанов, Руслан
  Вимоги до якості дорожньої будівельної продукції з кожним роком швидко ростуть. Зростає і необхідність постійного підвищення загального технічного рівня будівельних та ремонтних робіт, надійності, довговічності, естетичності, технологічності топографо-геодезичного супроводу об’єктів. Забезпечення проведення якісних вимірів необхідно як для будівництва, так і для ремонту автомобільних доріг. Геодезичні роботи супроводжують дорожнє проектування та будівництво на усіх етапах життєвого циклу автомобільних доріг, а саме при: плануванні, інженерних вишукуваннях, проектуванні, будівництві, моніторингу і експлуатації та знову плануванні. Геодезичні роботи у дорожньому будівництві забезпечують проектні, будівельні та виконавчі роботи у дорожньому будівництві повними, якісними та актуальними вихідними даними про ситуацію та рельєф місцевості, існуючі наземні, підземні та надземні будівлі та споруди, пункти опорних геодезичних мереж та пункти геодезичної розмічувальної мережі у районі будівництва. Отже, сучасне будівництво доріг і штучних споруд неможливо уявити без інженерногеодезичних робіт. Перенесення проекту на місцевість вимагає виконання вимірювань і побудов з високою точністю.
 • Документ
  Проєкт будівництва 24-х поверхового каркасного житлового будинку у Солом’янському районі м. Києва
  (КНУБА, 2023) Щербина, Олександр
  Зменшення трудомісткості. Скорочення термінів влаштування котловану та застосування більш раціональних конструктивних рішень виходячи із сучасної бази матеріальних ресурсів та методів влаштування котловану.
 • Документ
  Удосконалення системи управління якістю продукції будівельного підприємства
  (КНУБА, 2023) Бабик, Микола; Кубанов, Руслан
  Підвищення якості будівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвитку будівельної галузі в цілому. Впровадження діючої системи якості на підприємстві дає поштовх для прискорення науково-технічного прогресу, покращення показників використання основних виробничих фондів і капітальних вкладень, зниженню затрат трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, удосконалення технологій організації і управління виробництвом і як результат – підвищення в цілому ефективності діяльності підприємства. Отже, для підвищення конкурентоспроможності будівельних послуг і продукції особливого значення набуває підвищення їх якості. Тому тема вдосконалення системи управління якістю продукції в будівництві є надзвичайно актуальною. На рівень якості безпосередньо впливають методи управління якістю, які є частиною системи управління якістю продукції будівельного підприємства.
 • Документ
  Особливості претензійної роботи юридичної служби підприємства
  (КНУБА, 2023) Ким, Анастасія; Полончик, Марія; Тесленко, Юлія; Денисюк, Ольга
  У процесі виконання завдання щодо забезпечення законності важливу роль відіграють юристи підприємства, оскільки від їхньої принциповості, професіоналізму, досвіду і вміння працювати з людьми значною мірою залежить діяльність підприємства. Саме від роботи юридичних служб органів залежить рівень захисту прав та законних інтересів підприємства, установи та організації тощо. З іншого боку, в процесі господарської діяльності спори між сторонами є невідворотними. Враховуючи, що кожен спір має матеріальний інтерес, то на перший план виходить швидкість його вирішення.
 • Документ
  Гнучкий механізм формування сталого землекористування для територіального розвитку використання земель
  (КНУБА, 2023) Кацарський, Юрій; Куліков, Олександр; Макієнко, Вадим; Кубанов, Руслан
  На сучасному етапі розвитку в Україні продовжується процес децентралізації та територіальної реорганізації на засадах сталого розвитку територій. Реалізація такої концепції має на меті кардинальну зміну фундаментальних принципів управління суспільним розвитком та є передумовою для вирішення різного роду проблем. Стратегія й тактика подальших інституціональних перетворень у сфері сільськогосподарського землеволодіння і землекористування, повинна полягати в поступовому переході до такого типу організації землекористування, який би забезпечував створення умов для раціонального й ефективного використання регіонального земельного потенціалу, економічну і соціальну стабільність сільськогосподарського виробництва. Зокрема, перехід до сталого землекористування передбачає формування нових відтворювальних відносин, орієнтованих на задоволення еколого-ресурсних потреб суспільства. В результаті закономірно виникає необхідність побудови відповідної підсистеми національної економіки – сталого (збалансованого) землекористування. Мета дослідження
 • Документ
  Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів
  (КНУБА, 2023) Гавриленко, Єлла; Доманський, Олександр; Кондратьєва, Людмила; Кубанов, Руслан
  Успішна професійна діяльність сучасного фахівця залежить не лише від накопичених ним знань, умінь і навичок, але й від особистісних якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності мислення, вміння формувати ефективні стратегії вирішення техніко-економічних і соціальних завдань. Тому нині в якості актуального наукового і практичного завдання виникає необхідність дослідження і впровадження нових підходів до розвитку людського потенціалу, в тому числі, навчально-виховної роботи на засадах загальнолюдських цінностей, що в подальшому проявиться в показниках результативності використання людських ресурсів та продуктивності їх праці. Зокрема, в умовах високої конкурентної боротьби виграють лише ті підприємства, які можуть запропонувати високоякісне виробництво певного виду продукції або послуг, а це неможливо без професійно підготовленого персоналу. Важливе значення тут відіграють соціально-психологічні методи управління, роль яких з кожним роком підвищується.
 • Документ
  Психологічна та управлінська характеристика якостей сучасного керівника
  (КНУБА, 2023) Сергієнко, Роман; Гаврук, Ярослав; Шеремет, Наталія; Кубанов, Руслан
  Сьогодні все більше приділять уваги питанням управління колективом. Людський фактор стає вирішальним у вмілому управлінні організацією. В кожному конкретному випадку управління в будь – якій сфері діяльності та успіх функціонування організації залежить від особистих якостей менеджера, від його вміння працювати з людьми. З іншого боку, система управління в державі потребує кардинальних змін. З кожним роком зростає потреба у висококваліфікованих управлінських кадрах, які володіють усіма необхідними для ефективного управління якостями, а також схильні до постійного вдосконалення своїх вмінь та знань. Як правило, не завжди оволодіння основами мистецтва управління забезпечує ефективність діяльності керівника. В такому випадку велике значення має індивідуальна схильність людини до виконання управлінської роботи. Для здійснення ефективного управління та отримання організацією позитивних економічних результатів необхідне раціональне поєднання професійної компетентності з особистими якостями керівника.
 • Документ
  Головні елементи професійного портрета менеджера будівельної сфери
  (КНУБА, 2023) Тарасюк, Анастасія Денисівна; Петришак, Діана; Бердник, Данило; Білогуб, Олеся
  Для того щоб успішно працювати в умовах ринку, кожна організація повинна мати відповідні кадри менеджерів. Особливо це стосується організацій виробничої сфери, через які здійснюється задоволення основних матеріальних і духовних потреб суспільства. Менеджери – це центральна нервова система будь-якої організації, зокрема будівельної. Саме від них залежить злагодженість в роботі організації. Вони керують різними за розмірами командами, контактують з людьми, які їм підпорядковані, вищестоящими керівниками та командами. Іншими словами, ці люди організовують і формують злагоджений механізм роботи організації. Це – менеджери. Менеджери бувають різних рівнів (вищого, середнього, нижчого), вони працюють в різних напрямках і займаються різними видами діяльності. Всі вони складають апарат управління організацією, від якого залежить, як саме і наскільки ефективно вона буде функціонувати.