Системний підхід до оцінювання рівня якості та ефективності бізнес-процесів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена висвітленню системного підходу, який ґрунтується на основі відомих методів і методик оцінювання якості бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності і ефективності виробництва, розглядається авторська методика підходу до визначення комплексного показника оцінки ефективності та якості бізнес-процесів торговельного підприємства. Особливу увагу приділено аналізу функціонування бізнес-процесів підприємства – це один з головних елементів, які необхідно обов'язково брати до уваги при оцінюванні перспективного розвитку підприємства. І таке оцінювання необхідно проводити, беручи до уваги всі аспекти роботи підприємства. Запропоновано в системі інформаційних оцінок якості використовувати показники різниці між нормованими і поточними їх значеннями. Ефективність бізнес-процесів системи може також оцінюватися за допомогою збалансованих показників або показників КРІ у процесі розроблення чи вдосконалення бізнес-процесів виробництва.
Опис
Ключові слова
системний підхід до підвищення ефективністі бізнес-процесів, оцінювання якості, SWOT-аналіз, бейчмаркінг, функція бажаності Харінгтона, кафедра інформаційних технологій, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування
Бібліографічний опис
Цюцюра М. І. Системний підхід до оцінки рівня якості і ефективності бізнес-процесів / М. І. Цюцюра, Т. М. Мединська, В. В. Шовківська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 87 - 93. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання