Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу

Анотація
Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ІТ-проекту і, за можливості, поширення отриманих результатів. Задовольнити ці вимогам можна, використовуючи для розробки ІТ-проекту створення логіко-структурного аналізу системи менеджменту якості. Концептуальною ідеєю даної роботи є створення та застосування дивергентної методології для розширення меж використання знань суміжними областями і використання цих знань у розвитку систем управління проектами, програмами і портфелями проектів у ВНЗ.
Опис
Ключові слова
ІТ-проект, СМЯ – система менеджменту якості, ЛСА – логіко-структурний аналіз, розвиток вищої освіти, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 171-177. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання