Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Цюцюра, Микола Ігорович
Цюцюра, Світлана Володимирівна
Криворучко, Олена Володимирівна
Цюцюра, Галина Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для успіху ВНЗ розробка і реалізація проекту створення системи менеджменту якості має суттєве значення та має бути виконана на рівні, який забезпечує технологічність процесу, можливість вдосконалення розробки, реалізації подальшого менеджменту ІТ-проекту і, за можливості, поширення отриманих результатів. Задовольнити ці вимогам можна, використовуючи для розробки ІТ-проекту створення логіко-структурного аналізу системи менеджменту якості. Концептуальною ідеєю даної роботи є створення та застосування дивергентної методології для розширення меж використання знань суміжними областями і використання цих знань у розвитку систем управління проектами, програмами і портфелями проектів у ВНЗ.
Опис
Ключові слова
ІТ-проект, СМЯ – система менеджменту якості, ЛСА – логіко-структурний аналіз, розвиток вищої освіти, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу / М. І. Цюцюра, С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 171-177. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання