Проблеми архітектурно-планувальної організації просторів для соціокультурної взаємодії мешканців в центральних зонах малих міст

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ОДАБА
Анотація
В історичних містах центральні зони характеризуються наявністю адміністративних, культурно-просвітницьких, сакральних споруд, ринкових площ. В малих історичних містах зі збереженим історичним центром або його фрагментом доцільно відновлювати традиційні зони спілкування мешканців шляхом реконструкції відповідних частин міста.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, архітектурно-планувальна організація просторів, центральні зони малих міст
Бібліографічний опис
Шебек Н. М. Проблеми архітектурно-планувальної організації просторів для соціокультурної взаємодії мешканців в центральних зонах малих міст / Н. М. Шебек, Б. А. Домотенко / Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, ( Одеса, 23-24 вересня 2021 р. ) / Одеська держ. академія буд-ва і архіт., Нац. спілка архіт. України ; відп. за вип. Н. Р. Антонюк. - Одеса : ОДАБА, 2021. - С. 162 - 164. - Бібліогр. : 4 назви.