Проблема «включення» громадянського суспільства в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Суспільно-політичне протистояння в Україні взимку 2013-2014 pp. чергового разу змусили замислитись над можливостями громадянського суспільства впливати на владу. Вже зараз очевидно, що ці події стали можливими тому, що наявні форми впливу на владу виявилися неефективними, а також, з огляду на те, що Україна - є країною, де не працює громадська думка, цілком передбачуваними. Водночас події в Києві поставили під сумнів доцільність формування державних стратегій (державної політики) сприяння розвитку громадянського суспільства, які мали місце в Україні в останні роки.
Опис
Ключові слова
суспільно-політичне протистояння, розвиток громадянського суспільства
Бібліографічний опис
Зеленько Г. І. Проблема «включення» громадянського суспільства в Україні / Г. І. Зеленько // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 87-90.