Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Гіжа, О. О.
Копаниця, Ю. Д.
Нечипор, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто розрахунок однієї з класичних задач інженерної гідравліки – побудова кривої вільної поверхні на перепаді та обчислення і графічне відображення результатів розрахунку в системі комп’ютерної алгебри MAXIMA. Показані основні гідравлічні характеристики, від яких залежить форма кривої. Наведений аналіз диференціального рівняння нерівномірного руху у відкритих руслах при заданих умовах. Представлений гідравлічний розрахунок довжини кривої спаду над стінкою перепаду при певних параметрах русла і заданих гідравлічних величинах, таких як: витрата, похил, форма і розміри русла, шорсткість, нормальна та критична глибини. На прикладі типової задачі показано особливості використання мобільної версії пакета CAS MAXIMA, який дозволяє у рамках обмеженого часу розраховувати типовий набір операцій. Розрахунки проводяться практично миттєво. Вивільнюється час на проведення елементів розрахункового експерименту й отримання результатів для різних наборів вихідних даних. Результати чисельного моделювання у системі CAS MAXIMA дають можливість за одною командою отримати результати розрахунків у графічному вигляді. Співставлення різних графіків в одній системі координат на одному малюнку дозволяє наочно дослідити вплив окремих факторів, допомагає зрозуміти зв’язок математичної культури, інженерних розрахунків й основ символьних розрахунків в системах комп’ютерної алгебри.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, крива вільної поверхні, нормальна і критична глибини, питома енергія перерізу, довжина кривої спаду, комп’ютерна алгебра MAXIMA, чисельний розрахунок, кривая свободной поверхности, нормальная и критическая глубины, удельная энергия сечения, длина кривой спада, компьютерная алгебра MAXIMA, численный расчет, free surface curve, normal and critical depth, specific energy of section, decline curve length
Бібліографічний опис
Гіжа О. О. Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA / О. О. Гіжа, Ю. Д. Копаниця, О. М. Нечипор // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 75. - С. 134 - 146. - Бібліогр. : 24 назви.
Зібрання