Аналіз підхідів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курирування контентом МВОК

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Красовська, Ганна Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано особливості організації МВОК, визначено коло питань, які необхідно вирішити для підвищення ефективності їх організації та проведення. Зазначено, що під час побудови МВОК для збирання новин в роботі спільноти студентів використовуються тільки RSS-канали та агрегатори, але цих засобів недостатньо для вирішення всього спектру задач курирування контентом. Пропонується проводити подальші дослідження в напрямку створення багатоагентної рефлекторної інтелектуальної системи, яка проводить для заданої предметної області пошук та відбирання інформації в мережі Інтернет, аналіз та категоризацію інформації із застосуванням інтроформаційних методів теорії несилової взаємодії.
Опис
Ключові слова
масові відкриті онлайн-курси, курирування контенту, інтелектуальний інтернет-агент, багатоагентна рефлекторна інтелектуальна система, інтроформація, теорія несилової взаємодії
Бібліографічний опис
Красовська Г. В. Аналіз підходів до побудови мультиагентної інтелектуальної системи курирування контентом МВОК / Г. В. Красовська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 81-85. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання