Феномен еволюції громадянського спротиву в умовах розбудови сучасної регіональної політики України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Успіх розбудови самодостатньої європейської держави полягає у рівномірному забезпеченні розвитку всіх регіонів країни, якими б різними вони не були. За період незалежності Україна постійно зіштовхується з подвійним вибором, подвійними стандартами, однак завжди вважалась єдиною та неподільною країною. Україна є однією з найбільших країн Європи і це цілком логічно пояснює різноманітність, унікальність та неповторність кожного регіону, однак це також пояснює різницю у менталітеті, культурі, рівні освіти та розумінні стандартів життя громадян України в різних її регіонах.
Опис
Ключові слова
громадянський спротив, сучасна регіональна політика України, еволюція громадянського спротиву
Бібліографічний опис
Булда О. А. Феномен еволюції громадянського спротиву в умовах розбудови сучасної регіональної політики України / О. А. Булда // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 213 - 217. - Бібліогр. : 8 назв.