Феномен регіоналізації. Концептуалізація та типологія

Ескіз

Дата

2015

Автори

Римаренко, Сергій Юрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Одним з мейнстрімів сучасного світового розвитку, поряд з глобалізацією, є потужні процеси регіоналізації. Відбувається радикальний процес перегляду національної державності, інституалізація цього процесу, запровадження механізмів переосмислення просторових моделей організації влади, розвитку територій тощо.

Опис

Ключові слова

процес регіоналізації, концептуалізація

Бібліографічний опис

Римаренко С. Ю. Феномен регіоналізації. Концептуалізація та типологія / С. Ю. Римаренко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 59-65. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced