Швидкість горіння твердого палива в топкових процесах опалювальних котлів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Сенчук, Михайло Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У статті проаналізовано відомі дослідження по швидкості горіння твердого палива, розглянуто поширені схеми шарових механічних топок, описано шахтно-шарову схему для спалювання твердого палива з різними характеристиками: теплоті згоряння, зольності, вологості, виходу летких речовин, фракційному складі. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння на основі математичної моделі процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Проаналізовано залежність конструктивних параметрів зони горіння на колосниковій решітці від основних факторів, які впливають на процес вигорання частинок палива а шарі: швидкості дуттьового повітря, розміру частинок, надміру повітря з урахуванням сушіння та газифікації натурального палива в шахті. За результатами аналітичних досліджень отримано графічні залежності конструктивних параметрів топкової зони вигоряння палива від його основних характеристик та режимних параметрів процесу в шахтно-шарових механічних топках з плунжерним штовхачем механізованих опалювальних котлів теплопродуктивністю від 0,25 до 1,25 МВт.

Опис

Ключові слова

швидкість горіння, механічна топка, шахтно-шарова схема спалювання, колосникова решітка з поступальним (обертальним) переміщенням палива, математична модель процесу, конструктивні і режимні параметри зони горіння, кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Бібліографічний опис

Сенчук М. П. Швидкість горіння твердого палива в топкових процесах опалювальних кот-лів / М. П. Сенчук // Вісник національного університету «Львівська політехніка», серія : теорія і практика будівниц-тва : зб. наук. праць // Нац. ун-т "Львів. політех" ; гол. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. - Вип. 844. С.194–202. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced