Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кащенко, О. В.
Слєпцов, О. С.
Кумейко, М. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто основні історичні віхи становлення архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури з початку його заснування до сьогодення та перспективи розвитку факультету як складової університету.

Опис

Ключові слова

Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, історія, розвиток, архітектурно-будівельна концепція, Киевский национальный університет строительства и архитектуры, архитектурный факультет, история, развитие, архитектурно-строительная концепция, Faculty of Architecture, Kyiv National University of Construction and Architecture, history, development, architectural and construction concept, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Кащенко О. В. Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури / О. В. Кащенко, О. С. Слєпцов, М. К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 95-110. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset