Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто основні історичні віхи становлення архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури з початку його заснування до сьогодення та перспективи розвитку факультету як складової університету.
Опис
Ключові слова
Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, історія, розвиток, архітектурно-будівельна концепція, Киевский национальный університет строительства и архитектуры, архитектурный факультет, история, развитие, архитектурно-строительная концепция, Faculty of Architecture, Kyiv National University of Construction and Architecture, history, development, architectural and construction concept, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Кащенко О. В. Історія архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури / О. В. Кащенко, О. С. Слєпцов, М. К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 95-110. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання