Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул. Гоголівській, 23 м. Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Косаревська, Р. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проведено архітектурно-семіотичний аналіз образно-асоціативного ряду конструктивних деталей і декоративної пластики фасаду прибуткового будинку - пам’ятки архітектури у місті Києві по вул. Гоголівська, 23 (1909р.).
Опис
Ключові слова
Кафедра рисунку і живопису, прибутковий будинок, пам’ятка архітектури, семіотика
Бібліографічний опис
Косаревська Р. О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул. Гоголівській, 23 м. Києва / Р. О. Косаревська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 125-138. - Бібліогр : 26 назв.
Зібрання