Вип. 39

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • Документ
  Вплив часового фактору на формування різноманітності міського середовища (на прикладі м. Тульчин)
  (КНУБА, 2015) Портянко, О. М.; Плешкановська, А. М.
  Наведені результати історико-культурного дослідження етапів містобудівного розвитку міста Тульчин. Охарактеризовані основні об’єкти, що занесені до Реєстру пам’яток культурної спадщини національного значення.
 • Документ
  Методика оцінки історико-культурних туристичних об'єктів
  (КНУБА, 2015) Полутренко, У. Б.
  Проаналізовано методи оцінки історико-культурних туристичних об’єктів, результати яких ілюструють перспективи розвитку певних видів туризму, на прикладі адміністративних районів Івано-Франківської області.
 • Документ
  Використання формату IFC в технології ВІМ «інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання»
  (КНУБА, 2015) Левченко, О. В.
  У статті викладені теоретичні матеріали до якісного вивчення студентами курсу «Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання» як основи для тривимірного моделювання та розрахунку архітектурно-будівельних об'єктів, використовуючи технологію ВІМ. Наведено технологію передачі даних засобами формату IFC.
 • Документ
  Застосування статико-геометричного методу формування поверхонь в задачах проектування поверхонь покриттів
  (КНУБА, 2015) Золотова, А. В
  В статті розглянуто формування каркаса поверхні покриття театру на опорному контурі довільної форми під дією рівномірно-кускового розподілу зовнішнього навантаження. Використано статико-геометричний метод (СГМ) формування дискретного каркасу складеної поверхні в параметричному вигляді.
 • Документ
  Аналіз дискретних каркасів параболоїдів другого порядку з афінно перетвореною сіткою у плані
  (КНУБА, 2015) Ковальов, С. М.; Ботвіновська, С. І.; Мостовенко, О. В.
  В статті проаналізовано вплив параметрів дискретної сітки в плані при формуванні каркасів поверхонь параболоїдів другого порядку статико-геометричним методом на величину зовнішнього формоутворюючого зусилля, що прикладається до вузлів сітки, якщо розподіл зовнішнього навантаження рівномірний.
 • Документ
  Довоєнні і повоєнні часи, як період остаточного становлення індустріальної культури України
  (КНУБА, 2015) Житкова, Н. Ю.
  В роботі розкрито: особливості формування архітектури промислових будівель довоєнних і повоєнних часів; розширення і поглиблення надбань типізації та уніфікації; корінні засади формування естетичних властивостей промислових будівель, як органічної похідної технології; розробку і впровадження корінних засад соціальної інфраструктури.
 • Документ
  Аналіз зарубіжних планувальних моделей туристичного простору
  (КНУБА, 2015) Максименко, Т. В.
  Розглянуто аналіз досліджень зарубіжних вчених з формування туристичного простору.
 • Документ
  Впливи як підгрунтя цілісного архітектурного процесу
  (КНУБА, 2015) Василенко, Л. Г; Сигнаєвська, М. А
  В статті висвітлені характерні позиції і концепції значення впливовості в архітектурному процесі провідних теоретиків XVIII – поч. XX ст.
 • Документ
  Актуальні проблеми дослідження первинної архітектури Кирилівської церкви в Києві
  (КНУБА, 2015) Міхеєнко, К. М.
  В статті коротко розглянуто історію дослідження архітектури Кирилівської церкви в Києві, визначено сукупність відкритих питань первинної архітектури Кирилівської церкви в контексті розвитку архітектури Київської Русі, запропоновано натурні дослідження пам’ятки, необхідні для вирішення сформульованих питань.
 • Документ
  Роль розміщення художнього металу у формуванні композиції ансамблю, екстер’єру, інтер’єру палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова
  (КНУБА, 2015) Базилевич, В. В.
  Розглянуто окремі способи формування розміщенням художнього металу архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова.
 • Документ
  Моделювання об’ємно – просторової структури енергоефективної житлової групи
  (КНУБА, 2015) Кащенко, Т. О.; Антонов, А. Д.
  В статті розглянуто особливості проектування енергоефективного житла з використанням методів комп’ютерного моделювання. Можливості застосування окремих методів представлено на прикладі проектування житлової групи, розробленої відповідно до умов конкурсу «Ізовер. Мультикомфортний будинок. Житло в холодному кліматі. Астана, Казахстан».
 • Документ
  Внутрішній двір як характерна архітектурно- планувальна ознака будинків літніх людей
  (КНУБА, 2015) Соболевська, Д. О.
  У статті розглянуто особливості рекреаційних просторів у вигляді атріумів чи внутрішніх дворів в закладах довгострогового догляду за людьми літнього віку.
 • Документ
  Особливості організації внутрішнього простору житлової кімнати у студентському гуртожитку
  (КНУБА, 2015) Маланюк, В. Я.
  У статті досліджено різні аспекти дизайну житлової кімнати у студентському гуртожитку, визначено прийоми візуального збільшення простору.
 • Документ
  Організація архітектурного средовища арт-центрів
  (КНУБА, 2015) Костючекно, О. А.
  У статті розглядаються особливості організації архітектурного середовища арт-центрів. Визначено основні напрями формування арт-центрів. Описано особливості експонування творів сучасного мистецтва та особливості архітектурного простору для цих творів. Розглянуто приклади світового досвіду будівництва центрів мистецтв. Виявлено особливості розміщення арт-центрів у міській забудові та зв'язки з оточуючим архітектурним середовищем.
 • Документ
  Внутрішнє та зовнішнє комбінування в багатоквартирному житі
  (КНУБА, 2015) Книш, М. В.
  У статті проаналізовано приклади багатоквартирного житла з використанням комбінаторних прийомів. Виявлені деякі особливості та прийоми, що пов’язані з планувальною організацією житлових просторів.
 • Документ
  Дослідження сучасних тенденцій у проектуванні та будівництві вітчизняних і зарубіжних автовокзалів
  (КНУБА, 2015) Рижик, В. М.
  У статті виконано дослідження існуючої світової практики проектування і будівництва автовокзалів. Огляд вітчизняного та зарубіжного досвіду проводиться на основі виявлених під час дослідження історичних даних, а також наявних на сьогоднішній день матеріалів і прикладів проектної практики. Проаналізовано перспективні тенденції розвитку архітектури автовокзалів.
 • Документ
  Підприємства з жорстким технологічним режимом. Минуле і сучасне. Форма та зміст
  (КНУБА, 2015) Житкова, Н. Ю.
  В статті розглянуто питання формування архітектури великомасштабних промислових будівель з жорстким технологічним режимом і яскраво вираженою інженерною інфраструктурою. Визначено основні історичні етапи розвитку. Проаналізовано досвід попередніх років. Означено органічний зв’язок функціонально-технологічних та об’ємно-композиційних чинників у формуванні архітектури промислових підприємств та будівель, що надає можливість (разом із цілим спектром питань технологій, економіки, екології тощо) визначити статус будівлі, її архітектурно-естетичної складової і сформулювати прийоми образно-естетичного рішення проектування новітніх об’єктів. В статті охарактеризовано сучасний стан важких виробництв в системі «виробництво, місто, людина». Визначено завдання сучасності: реконструкція, реставрація, консервація та проектування.
 • Документ
  Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури
  (КНУБА, 2015) Жовква, О. І.
  У статті приділено увагу питанню дослідження формотворення в сучасній мусульманській культовій архітектурі в контексті усталених традицій, а також із врахуванням новітніх тенденцій, пошуків інтернаціональної архітектури сакральних споруд. Розглядається питання мистецького оздоблення інтер’єрів мусульманських культових споруд (мечетей).
 • Документ
  Сучасні тенденції проектування фізкультурно-оздоровчих закладів в м.Києві
  (КНУБА, 2015) Воронка, О. Є.
  У статті розглянуто сучасний стан проектування та експлуатації фізкультурно-оздоровчих закладів України на прикладі міста Києва. Виявлені основні тенденції розвитку фізкультурно-оздоровчих закладів, сформовані вимоги, щодо їх проектування.
 • Документ
  Структурні компоненти формотворення церковного простору у храмовій архітектурі України
  (КНУБА, 2015) Гнідець, Р.
  Розглянуто просторове середовище та компоненти формотворення храмової структури як місце проявлення їх сакральної сутності, як саме образ і форма, функція й форма, конструкція й форма композиційно вирішують формотворчі засади та креативну сутність сакральності просторового середовища в церковній архітектурі.