Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гавриленко, Єлла
Доманський, Олександр
Кондратьєва, Людмила
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Успішна професійна діяльність сучасного фахівця залежить не лише від накопичених ним знань, умінь і навичок, але й від особистісних якостей і здібностей, гнучкості й оригінальності мислення, вміння формувати ефективні стратегії вирішення техніко-економічних і соціальних завдань. Тому нині в якості актуального наукового і практичного завдання виникає необхідність дослідження і впровадження нових підходів до розвитку людського потенціалу, в тому числі, навчально-виховної роботи на засадах загальнолюдських цінностей, що в подальшому проявиться в показниках результативності використання людських ресурсів та продуктивності їх праці. Зокрема, в умовах високої конкурентної боротьби виграють лише ті підприємства, які можуть запропонувати високоякісне виробництво певного виду продукції або послуг, а це неможливо без професійно підготовленого персоналу. Важливе значення тут відіграють соціально-психологічні методи управління, роль яких з кожним роком підвищується.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, розвиток, забезпечення, ресурси, людські ресурси

Бібліографічний опис

Соціально-психологічні аспекти забезпечення розвитку людських ресурсів / Є. Гавриленко, О. Доманський, Л. Кондратьєва, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 68 – 69. – Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced