Управління та самоорганізація у діаді «державна влада – місцеве самоврядування»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Дзьобань, Олександр Петрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
У системі демократичного правління значна роль належить місцевому самоврядуванню. Воно є сферою публічної діяльності, у якій може взяти участь кожний громадянин. Провідним принципом самоврядування є організаційне й функціональне відокремлення його органів від структур державної влади: взаємовідносини між ними регулюються лише законом. У цьому сенсі воно є проміжною ланкою, важливим каналом взаємозв’язку між державою і громадянським суспільством, належачи радше до другого, аніж до першої.
Опис
Ключові слова
місцеве самоврядування, демократичний устрій
Бібліографічний опис
Дзьобань О. П. Управління та самоорганізація у діаді «державна влада – місцеве самоврядування» / О.П. Дзьобань // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-5 грудня 2016 р. - С. 16 - 21.