Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання організації оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, використання модуля «Репозиторій компетентностей» до системи управління навчанням Moodle та балансування навчального плану на основі показників репозиторію.
Опис
Ключові слова
компетентність, компетентнісний підхід, оцінювання, репозиторій компетентностей, балансування навчального плану, Moodle, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Васильєва К. С. Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу / К. С. Васильєва, О. А. Щербина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П.Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 159 - 163. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання