Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів

Анотація
Отримані результати дають можливість розрахункового проектування електромагнітних екранів на основі композицій-них матеріалів з потрібними для конкретних умов коефіцієнтами поглинання та відбивання електро-магнітних хвиль.
Опис
Ключові слова
електромагнітний екран, компзиційний матеріал, коефіцієнти відбивання та поглинання електромагнітного випромінювання, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів / Г. Ю. Краснянський, В. А. Глива, О. В. Панова, І. О. Азнаурян // Екологія. Ресурси. Енергія : Міжнародна наук.-практ. конф., Київ, 25-26 листопада, 2020 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; керівн. конф. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. - Київ : КНУБА, 2020. - С. 12 - 13.