Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ

Ескіз

Дата

2014

Автори

Шабала, Євгенія Євгенівна
Клюєва, Вікторія Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто принцип застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ та створення моделі нормоутворюючих факторів для технологічної карти на обладнання перегородок на металевому каркасі комплектної системи КНАУФ з використанням методу Сугено.

Опис

Ключові слова

нормативна база, нормативний документ, система моделювання, нечітка логіка, метод Сугено, метод Мамдані, лінгвістичні змінні, терм-множина, функція належності, база правил, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Шабала Є. Є. Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ / Є. Є. Шабала, В. В. Клюєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 100 - 106. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced