Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто принцип застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ та створення моделі нормоутворюючих факторів для технологічної карти на обладнання перегородок на металевому каркасі комплектної системи КНАУФ з використанням методу Сугено.
Опис
Ключові слова
нормативна база, нормативний документ, система моделювання, нечітка логіка, метод Сугено, метод Мамдані, лінгвістичні змінні, терм-множина, функція належності, база правил, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Шабала Є. Є. Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ / Є. Є. Шабала, В. В. Клюєва // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 100 - 106. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання