Вип. 17

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/343

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения
  (КНУБА, 2014) Щербина, Александр Андреевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Впервые разработан метод определения архитектуры нейронной сети, предназначенной для решения типовых задач голосового взаимодействия в информационной системе дистанционного обучения. Метод, базируясь на концепции соответствия требований задачи и возможностей апробированных архитектур, позволяет определить оптимальную нейросетевую архитектуру. Приведен пример установления оптимальной архитектуры нейронной сети, которая используется для распознавания фонем в процессе голосовой авторизации.
 • Документ
  Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ
  (КНУБА, 2014) Шабала, Євгенія Євгенівна; Клюєва, Вікторія Василівна
  Розглянуто принцип застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ та створення моделі нормоутворюючих факторів для технологічної карти на обладнання перегородок на металевому каркасі комплектної системи КНАУФ з використанням методу Сугено.
 • Документ
  Інтегрована єдина енергетична модель будівлі
  (КНУБА, 2014) Чуприна, Христина Миколаївна
  Розроблено концептуальну модель формування енергоефективності будівлі. Згідно принципам системного аналізу створено комплекс моделей як основи інтегрованої єдиної енергетичної моделі будівлі з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на енергоефективність огороджувальної оболонки будівлі. Описано взаємодію параметрів цієї моделі.
 • Документ
  Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки
  (КНУБА, 2014) Уманець, Ірина Миколаївна
  Наведено результати експериментальних досліджень параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки.
 • Документ
  Нечітка багатокритеріальна задача розміщення
  (КНУБА, 2014) Полтараченко, Наталія Іванівна
  Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з взаємозалежними критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано графічну модель задачі, графічну модель взаємозалежних критеріїв якості, запропоновано декомпозицію обчислення функцій належності критеріїв якості.
 • Документ
  Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами
  (КНУБА, 2014) Оберемок, Иван Иванович
  Показано, что внедрение системы управления проектами необходимое условие развития компании в постоянно изменяющемся окружении. Благодаря гибкому подходу при внедрении системы управления проектами компании могут развивать систему управления проектами под свои потребности и потребности бизнеса.
 • Документ
  Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра
  (КНУБА, 2014) Иносов, Сергей Викторович; Корниенко, Владимир Михайлович; Гречуха, Вячеслав Валериевич
  Показано, что адаптивный прогнозатор числовых последовательностей на базе линейного стационарного цифрового фильтра, несмотря на простоту алгоритма, проявляет некоторые признаки «интеллектуального» поведения, что показало исследование на тестовых числовых последовательностях.
 • Документ
  Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем
  (КНУБА, 2014) Доманецька, Ірина Миколаївна; Матейко, Ярослав Володимирович; Федусенко, Олена Володимирівна; Хроленко, Володимир Миколайович; Федусенко, Анатолій Олександрович
  Розглянуто архітектурні особливості високонавантажених інтернет-проектів та шаблони проектування їх інтерфейсів. Визначено, відповідні до інтерфейсних рішень, типові запити до баз даних. На прикладі СУБД MySQL проведено тестування та визначені залежності часу виконання запиту від об’ємів даних та схем формування результуючих наборів даних. Показана неспроможність реляційної моделі даних для забезпечення зростаючих вимог до WEB-додатків.
 • Документ
  Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина»
  (КНУБА, 2014) Горда, Олена Володимирівна
  Наведено результати дослідження поняття дефекту типу "тріщина" на основі цифрових зображень, виконано аналіз елементів та їх співвідношень з метою побудови метрик, на базі яких визначаються та обчислюються параметри дефекту. Визначено міру наявності дефекту на зображенні та функцію наявності ознаки на зображенні. Досліджено функцію наявності дефекту типу «тріщина» на зображеннях об’єктів будівництва.
 • Документ
  Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища
  (КНУБА, 2014) Гайна, Георгій Анатолійович; Тістол, Надія Вікторівна
  Розглянуто підходи щодо використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Систематизовано параметри житлового середовища.