Вип. 17

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Метод определения нейросетевой архитектуры в задачах голосового взаимодействия дистанционного обучения
  (КНУБА, 2014) Щербина, Александр Андреевич; Терейковская, Людмила Алексеевна
  Впервые разработан метод определения архитектуры нейронной сети, предназначенной для решения типовых задач голосового взаимодействия в информационной системе дистанционного обучения. Метод, базируясь на концепции соответствия требований задачи и возможностей апробированных архитектур, позволяет определить оптимальную нейросетевую архитектуру. Приведен пример установления оптимальной архитектуры нейронной сети, которая используется для распознавания фонем в процессе голосовой авторизации.
 • Документ
  Застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ
  (КНУБА, 2014) Шабала, Євгенія Євгенівна; Клюєва, Вікторія Василівна
  Розглянуто принцип застосування нечіткої логіки у формуванні моделі технологічної карти на обладнання перегородок комплектної системи КНАУФ та створення моделі нормоутворюючих факторів для технологічної карти на обладнання перегородок на металевому каркасі комплектної системи КНАУФ з використанням методу Сугено.
 • Документ
  Інтегрована єдина енергетична модель будівлі
  (КНУБА, 2014) Чуприна, Христина Миколаївна
  Розроблено концептуальну модель формування енергоефективності будівлі. Згідно принципам системного аналізу створено комплекс моделей як основи інтегрованої єдиної енергетичної моделі будівлі з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на енергоефективність огороджувальної оболонки будівлі. Описано взаємодію параметрів цієї моделі.
 • Документ
  Дослідження параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки
  (КНУБА, 2014) Уманець, Ірина Миколаївна
  Наведено результати експериментальних досліджень параметрів технологічного процесу влаштування сануючої вапняно-перлітової штукатурки.
 • Документ
  Нечітка багатокритеріальна задача розміщення
  (КНУБА, 2014) Полтараченко, Наталія Іванівна
  Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з взаємозалежними критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано графічну модель задачі, графічну модель взаємозалежних критеріїв якості, запропоновано декомпозицію обчислення функцій належності критеріїв якості.
 • Документ
  Гибкий подход к внедрению корпоративной системы управления проектами
  (КНУБА, 2014) Оберемок, Иван Иванович
  Показано, что внедрение системы управления проектами необходимое условие развития компании в постоянно изменяющемся окружении. Благодаря гибкому подходу при внедрении системы управления проектами компании могут развивать систему управления проектами под свои потребности и потребности бизнеса.
 • Документ
  Интеллектуальные возможности адаптивного линейного стационарного прогнозирующего фильтра
  (КНУБА, 2014) Иносов, Сергей Викторович; Корниенко, Владимир Михайлович; Гречуха, Вячеслав Валериевич
  Показано, что адаптивный прогнозатор числовых последовательностей на базе линейного стационарного цифрового фильтра, несмотря на простоту алгоритма, проявляет некоторые признаки «интеллектуального» поведения, что показало исследование на тестовых числовых последовательностях.
 • Документ
  Дослідження впливу моделі даних на ефективність роботи високонавантажених систем
  (КНУБА, 2014) Доманецька, Ірина Миколаївна; Матейко, Ярослав Володимирович; Федусенко, Олена Володимирівна; Хроленко, Володимир Миколайович; Федусенко, Анатолій Олександрович
  Розглянуто архітектурні особливості високонавантажених інтернет-проектів та шаблони проектування їх інтерфейсів. Визначено, відповідні до інтерфейсних рішень, типові запити до баз даних. На прикладі СУБД MySQL проведено тестування та визначені залежності часу виконання запиту від об’ємів даних та схем формування результуючих наборів даних. Показана неспроможність реляційної моделі даних для забезпечення зростаючих вимог до WEB-додатків.
 • Документ
  Моделювання метрик в просторі цифрового зображення дефекту типу «тріщина»
  (КНУБА, 2014) Горда, Олена Володимирівна
  Наведено результати дослідження поняття дефекту типу "тріщина" на основі цифрових зображень, виконано аналіз елементів та їх співвідношень з метою побудови метрик, на базі яких визначаються та обчислюються параметри дефекту. Визначено міру наявності дефекту на зображенні та функцію наявності ознаки на зображенні. Досліджено функцію наявності дефекту типу «тріщина» на зображеннях об’єктів будівництва.
 • Документ
  Використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища
  (КНУБА, 2014) Гайна, Георгій Анатолійович; Тістол, Надія Вікторівна
  Розглянуто підходи щодо використання онтологічного підходу для опису об’єктів житлового середовища з використанням сучасних інформаційних технологій. Систематизовано параметри житлового середовища.
 • Документ
  Нечіткий пошук в документі з врахуванням морфологічних особливостей
  (КНУБА, 2014) Білощицький, Андрій Олександрович; Діхтяренко, Олександр Васильович
  Означено і розглянуто проблему нечіткого пошуку в текстах. Проблему поділено на основні складові елементи і запропоновано рішення по кожному. Також описано загальні техніки та засоби розв’язання таких задач. На основі рішення конкретних завдань в межах проблеми нечіткого пошуку запропоновано алгоритм реалізації, який базується на використанні стемінгу, перестановок та регулярних виразів.
 • Документ
  Технология производства работ по совмещенному монтажу строительных конструкций и технологического оборудования
  (КНУБА, 2014) Зельцер, Роберт Яковлевич; Лучинский, Сергей Андреевич
  Приведена информация о разработках поточной организации совмещенного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования на примере строительства комплекса объектов на территории электродепо” Харьковское” (г. Киев). Работы по монтажу строительных конструкций и технологического оборудования выполняются тремя специализированными потоками. Определена общая продолжительность специализированного потока.
 • Документ
  Модель багатосценарної організації навчального процесу у вищих навчальних закладах
  (КНУБА, 2014) Рафальська, Олена Олександрівна
  Розглянуто особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Проаналізовано форми навчання у вищих навчальних закладах. Встановлено, що велика кількість наявних сценаріїв навчання ускладнює автоматизацію управління навчальним процесом. Запропоновано створення багатосценарної системи управління навчальним закладом. Наведено характерні риси багатосценарного навчання.
 • Документ
  Определение близости векторов в проектно-векторном пространстве образовательных сред
  (КНУБА, 2014) Белощицкий, Андрей Александрович; Белощицкая, Светлана Васильевна; Бронин, Сергей Вадимович
  Сформулирована задача группировки объектов проектно-векторного пространства проектов таким образом, чтобы расстояние между векторами объектов, входящих в одну группу, было минимальным. Использован математический аппарат векторной алгебры для вычисления расстояний между векторами и определения оптимальной совокупности групп проектов. Это обеспечило создание математической модели целостной мультисистемы управления проектами образовательных сред.
 • Документ
  Застосування моделі «Нова Башта Р2M» в управлінні проектами розвитку освіти
  (КНУБА, 2014) Бушуєв, Сергій Дмитрович; Криворучко, Олена Володимирівна; Цюцюра, Микола Ігорович
  Висвітлюються питання впровадження ідей японського стандарту Р2M шляхом застосування моделі «Нова Башта Р2M» у процесі управління програмами і проектами в галузі освіти, а саме, в управлінні проектами розвитку освіти, ґрунтуючись на ціннісному підході.
 • Документ
  Master of science in management of technology (msc. MOT) education – benchmarking the Japanese case as an advanced country of MOT education and expectation for the MOT education in Ukraine
  (КНУБА, 2014) Hiroshi Tanaka; Bushuyev, Sergey
  Management of Technology (MOT) education at higher education institutes is a kind of professional higher education of practicing engineers who are employed in business or public services after having graduated from engineering schools (BS or MS in Engineering) or science schools. MOT education is intended to re-educate working engineers in strengthening their knowledge of management and finance to upgrade them to be talents fit for being technology oriented managers who could roadmap employers’ business strategy and innovation from total business perspective. This paper benchmarks a case of Japan as one of the most populous MOT higher education countries in the world and tries to explore the future of MOT education in Ukraine.
 • Документ
  Информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ
  (КНУБА, 2014) Егорченкова, Наталья Юрьевна; Лисицин, Алексей Борисович
  Описаны основные информационные взаимодействия в процессе управления ресурсами портфелей проектов и программ. Рассмотрена матричная модель управления ресурсами портфелей проектов и программ. Показан куб потребности в ресурсах для портфелей проектов и программ и их производства в операционной деятельности предприятия. Выделены формы информационного взаимодействия/воздействия.