Склад і принципи розроблення національного профілю стандатів з географічної інформації

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Узагальнено досвід стандартизації географічної інформації в національних і регіональних інфраструктурах геопросторових даних. Обґрунтовано склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації для національної інфраструктури геопросторових даних України. Національний профіль орієнтований на підтримання високорівневого концептуального моделювання геопросторових даних, прикладних схем, специфікацій наборів геопросторових даних, метаданих та інших компонентів ІГД на основі базових міжнародних стандартів комплексу ISO 19100.
Опис
Ключові слова
стандартизація географічної інформації, специфікація набору геопросторових даних, геопросторові метадані, інфраструктура геопросторових даних, кафедра геоінформатики і фотограмметрії
Бібліографічний опис
Карпінський Ю. О. Склад і принципи розроблення національного профілю стандатів з географічної інформації / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Ясуюкі Окада // Іженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 110-121. - Бібліогр.: 11 назв.
Зібрання