Експериментальне дослідження способів підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів гідросфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Харламова, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТІГІП
Анотація
Встановлено, що клітинні мембрани мікроводоростей є важкопроникними і використання їх без обробки для отримання енергії є ускладненим. Проведено дослідження із впливу попередньої обробки біомаси мікроводоростей методами кавітації на екстрагування ліпідів (сировина для виробництва біодизеля). При отриманні ліпідів і добуванні біогазу попередня гідродинамічна кавітація виявилась найефективнішою. Отримані результати лягли в основу розроблення технології переробки ціанобактерій, яка включає збір біомаси та синтез із неї біогазу і є елементом управління екологічною безпекою об’єктів гідросфери.
Опис
Ключові слова
екологічна безпека, об’єкти гідросфери, мікроводорості, біогаз, біодизель, гідродинамічна кавітація
Бібліографічний опис
Харламова О. В. Експериментальне дослідження способів підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів гідросфери / О. В. Харламова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2016. - Вип. 22. – С. 24-29. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання