Вип. 22(3-4)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/136

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Швидкість міграції радіонуклідів із геологічного сховища радіоактивних відходів у кристалічних породах
  (Юстон, 2016) Шабалін, Б. Г.; Злобенко, Б. П.; Бугера, С. П.; Закритний, Є. Є.
  Методом моделювання розраховано швидкості міграції радіонуклідів із каністри з осклованими високоактивними відходами неконкретизованого геологічного сховища радіоактивних відходів та подальшою оцінкою ризиків для цільової групи населення. Концептуальна модель та сценарії міграції радіонуклідів розроблені шляхом застосування методів аналогії, аналізу та синтезу. Математична модель розроблена в одновимірному просторі та прорахована в одновимірному просторі за допомогою програмного засобу Ecolego. Розраховані швидкості міграції радіонуклідів Cs-137, Sr-90, Am-241, Pu-239 за сценарієм перетину отвору розміщення каністри водоносною тріщиною.
 • Документ
  Онтологічне представлення функціональності систем
  (Юстон, 2016) Лебідь, О. Г.; Приходнюк, В. В.; Стрижак, О. Є.
  Розглядаються умови формування онтологічних моделей на основі утворення з концептів предметної області класів термінополів. Введено та визначено функціональні властивості онтологічних перетворень. Формулюється та доводиться твердження щодо властивості двоїстості таких перетворень. Визначається поняття натуральної системи, як відображення функціональності онтології предметної області. У даній роботі описується технологія безперервної трансформації слабко структурованих масивів табличного виду в онтологічну систему, яка спроможна перетворюватися у відповідне ГІС-середовище. Наведено приклад таких перетворень для ArcGIS. Надано опис ІТ-ТОДС, засобами якого реалізуються онтологічні перетворення різних інформаційних моделей.
 • Документ
  Методологія розробки комплексу еколого-інженерних компенсаторних заходів зі зменшення антропогенного впливу на водні екосистеми (на прикладі системи озер «Опечень», м. Київ)
  (ІТІГІП, 2016) Панасюк, І. В.; Томільцева, А. І.; Зуб, Л. М.; Скідан, В. В.
  Наведено методологію розробки комплексу еколого-інженерних компенсаторних заходів міських водних об’єктів системи «Опечень».
 • Документ
  Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій
  (ІТІГІП, 2016) Загородня, С. А.
  У статті представлено аналіз використання інформаційних технологій для створення моделей екологічного моніторингу, необхідних при вивченні і прогнозуванні екологічного стану та ймовірного антропогенного навантаження на природно-заповідні об’єкти за допомогою функціональних можливостей ГІС-технологій та методів ДЗЗ. Представлено результати використання геоінформаційних технологій, даних космічного моніторингу довкілля на прикладі дослідження Білоозерської ділянки Рівненського природного заповідника.
 • Документ
  Диференціація адміністративних територій полтавської області за станом екологічної безпеки
  (ІТІГІП, 2016) Ригас, Т. Є.
  Ригас Т. Є. Диференціація адміністративних територій полтавської області за станом екологічної безпеки / Т. Є. Ригас // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2016. - Вип. 22. – С. 122-127. – Бібліогр.: 8 назв.
 • Документ
  Методичні основи розрахунків динаміки ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ та каналів територіях
  (ІТІГІП, 2016) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.
  Запропоновано удосконалені аналітичні моделі оцінки динаміки ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ та каналів територіях для прогнозування процесів підтоплення та затоплення в зонах впливу вказаних гідротехнічних споруд. Розглянуто основні розрахункові схеми фільтрації із врахуванням дренажних споруд, які дозволяють запроектувати та розробити відповідні заходи щодо захисту підтоплених земель різного призначення.
 • Документ
  Експериментальне дослідження способів підвищення рівня екологічної безпеки об’єктів гідросфери
  (ІТІГІП, 2016) Харламова, О. В.
  Встановлено, що клітинні мембрани мікроводоростей є важкопроникними і використання їх без обробки для отримання енергії є ускладненим. Проведено дослідження із впливу попередньої обробки біомаси мікроводоростей методами кавітації на екстрагування ліпідів (сировина для виробництва біодизеля). При отриманні ліпідів і добуванні біогазу попередня гідродинамічна кавітація виявилась найефективнішою. Отримані результати лягли в основу розроблення технології переробки ціанобактерій, яка включає збір біомаси та синтез із неї біогазу і є елементом управління екологічною безпекою об’єктів гідросфери.
 • Документ
  Improving diagnostic models for forecasting the behavior of dams equipped with automated monitoring systems
  (ІТІГІП, 2016) Stefanyshyn, D. V.
  An approach to forecasting the behaviour of dams according to the data of instrumental observations with regard to capabilities of automated monitoring systems has been proposed. The approach is based on the use of situational and inductive models, where the situational models correspond to selective series of dynamics of observed data within limited time intervals and the inductive models which are constructed on model data derived from situational models simulate evolutions of diagnostic parameters.
 • Документ
  Analysis of the impact of solar activity on indicators of climate change on areas within the Dniester river basin
  (ІТІГІП, 2016) Ismailova, O.; Voloshkina, O.
  Interstigated the change of climate in the Carpatian region. The authors evaluted the impact of solar activity on indikators of climate change. Analysis based on data that were obtained from meteorogical stations located within the Dnister river basin. Reserch period is 65 years. The authoe based on statistics made mathematical analysis of the impact of solar activity on the change of air temperature and amount of precipitation in the region. Mathematocal dependence of there qantities, which allows makong predictions of future changes in amount of precipitation, depending on the future activity of the sun.
 • Документ
  CFD моделювання поширення забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови
  (Юстон, 2016) Яремич, А. В.; Ісаєв, С. Д.
  Використовуючи методи CFD моделювання, польових досліджень та ГІС-аналізу, досліджені та верифіковані шляхи поширення ЗР в умовах міської забудови для 8 основних напрямків поширення повітряних мас на основі побудованої тривимірної моделі об'єкта дослідження, а також детерміновані основні особливості архітектурних форм та міського планування, які сприяють поширенню забруднюючих речовин атмосферного повітря в середовищі міської забудови